Omroep Ongehoord Nederland op de vingers getikt.

Omroep Ongehoord Nederland op de vingers getikt.

Naar aanleiding van onder meer een door SPIOR ingediende klacht tegen Ongehoord Nederland is de omroep op de vingers getikt.

SPIOR diende recent een klacht in bij zowel het Commissariaat voor de Media als bij de NPO-Ombudsman. De laatste heeft na onderzoek nu formeel vastgesteld dat Ongehoord Nederland actief en passief bijdraagt aan het verspreiden van onjuiste informatie, het niet corrigeren van informatie die niet klopt en tot slot wordt er onvoldoende scheiding aangebracht tussen feiten en meningen.

Het is nu aan de NPO om te kijken welke vervolgstappen er genomen worden. Vaststaat in ieder geval dat nieuwkomer Ongehoord Nederland zich niet altijd lijkt te houden aan de Journalistieke Code NPO.

https://www.ad.nl/show/ombudsman-ongehoord-nederland-verspreidt-aantoonbaar-onjuiste-informatie~ae31721b/

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie