Notitie Constitutioneel Hof

Deze notitie vormt een eerste aanzet om te komen tot een lobby voor de

realisatie van een zogeheten Grondwettelijk of Constitutioneel Hof in

Nederland.

Directe aanleiding voor dit streven vormt de steeds grotere druk op een

fundamentele pijler van onze open samenleving: de vrijheid van godsdienst.

Het begrip van en zeker het begrip voor religie is door de voortschrijdende

secularisatie in algemene zin sterk afgenomen. In die mate zelfs, dat er

(politieke) organisaties zijn die de praxis van (georganiseerde) godsdienst en

de bestaande vrijheid die er is, trachten tegen te gaan en waar mogelijk zelfs

maximaal te beperken. Te meer wanneer het de islam betreft.

 

Lees verder.

https://www.spior.nl/wp-content/uploads/2022/06/Notitie-Constitutioneel-Hof-MPO.pdf

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie