“O mensen, Wij hebben jullie waarlijk uit een man en een vrouw geschapen en jullie verdeeld in volkeren en stammen, opdat jullie elkaar leren kennen…”
Soera al-Hudjurat, 49:13

Onze visie

SPIOR zet zich in om de Nederlandse moslimgemeenschap te versterken, te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Dit doen we in goede harmonie, verbinding en samenwerking met onze partners.

Onze missie

Samen verenigen om te groeien.

Wie wij zijn

Wij geloven in mensen en wij geloven in de kracht van wederzijdse verbinding.

Vanuit haar islamitische grondslag zet SPIOR zich in voor de medemens door bruggen te bouwen en verbindingen te leggen. Dit doen wij middels sociale en maatschappelijke projecten binnen o.a. ouderenzorg en vormingsonderwijs en rondom emancipatie, jongeren, eenzaamheid en zingeving. Wij werken hierbij nauw samen met andere maatschappelijke partners, fondsen, lokale overheden en de rijksoverheid.

Als koepelorganisatie zijn wij sinds 1988 voor meer dan tachtig aangesloten islamitische organisaties intermediair tussen onze achterban en deze maatschappelijke organisaties en overheden.
Daarnaast is SPIOR deskundig in vraagstukken omtrent migratie en de Nederlandse samenleving. Hierbij nemen wij regelmatig deel aan debatten, lezingen en onderzoeken op dit gebied.
Ons werkgebied beslaat inmiddels de volledige regio Rijnmond en sommige projecten voeren wij zelfs landelijk uit.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie