Over I.V.O.

Binnen I.V.O. werken wij met een klein, vast team onder leiding van Melek Erdogan. Samen met geschoolde docenten door het hele land geven wij invulling aan de islamitische lessen binnen het vormingsonderwijs (PO). Vormingsonderwijs is erop gericht kinderen een beeld te geven van de verschillende religieuze stromingen in Nederland om hen op die manier bewuster te maken van de diversiteit in onze samenleving en de verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen die mensen hebben.

 

Wat wij doen

Binnen het islamitisch vormingsonderwijs (I.V.O.) leren kinderen over de geloofsartikelen en de geloofszuilen die de basis vormen van de Islam en ze leren over de religieuze gebeurtenissen en feesten. De lessen worden gegeven vanuit de acht basiswaarden binnen de Islam: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, nederigheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid en betrouwbaarheid. Door kinderen inzicht te bieden in de manieren waarop de Islam aansluit op andere levensbeschouwingen draagt I.V.O. bij aan identiteitsontwikkeling en bevordering van wederzijds begrip.

Voor wie

Als samenwerkingspartner van het Centrum voor Vormingsonderwijs biedt SPIOR vanuit I.V.O. islamitische vormingsonderwijs aan op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen in Nederland. Deze vormingslessen kunnen zowel door de scholen als door de ouders zelf worden aangevraagd. Kinderen worden dan door de ouders op vrijwillige basis aangemeld voor de lessen.

 

Aan het woord

Scholen, docenten & leerlingen

Deze lessen zijn echt een cadeautje!

Groepsleerkracht groep 7/8

Door IVO heb ik geleerd om respect te hebben voor alle mensen, ook al geloven ze iets anders.

Leerling uit eind groep 8

Eigenlijk had ik u heel anders verwacht, maar u bent helemaal niet zo anders.

Leerling carrousel groep 8

Je bent een rolmodel voor de kinderen.

Docent

Ik geef de leerlingen mee om vol trots op je identiteit midden in de maatschappij te staan.

Docent

 

Aanvragen:

Vraag hier islamitische lessen aan:

P.O. aanvraag:

Naar aanvraagformulier

V.O. aanvraag:

Naar aanvraagformulier

 

Werken bij I.V.O.

Vacature docent IVO Midden Nederland

Vacature docent IVO Doetinchem

Vacature docent IVO Zeeland

VACATURE Regiobegeleider IVO- Friesland

I.V.O. is landelijk aan het groeien en heeft daarom regelmatig vacatures voor leerkrachten (pabo/lerarenopleiding of in opleiding) die de vak Islam kunnen onderwijzen. We nodigen je uit om een open sollicitatiebrief naar ons te sturen, ook al staat er niet direct een functie open. Stuur je sollicitatiebrief naar Melek Erdogan, email: m.erdogan@spior.nl

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie