Voor elke gemeenschap hebben Wij godsdienstige handelingen vastgesteld, die zij in acht [moeten] nemen.

Soera al-Hadj, 22:67
/ Islamitisch Vormings Onderwijs