Algemene voorwaarden

21-06-2022 | 10:44

Deze website is eigendom van SPIOR. Bij het gebruik van deze website zijn voor de gebruiker de onderstaande voorwaarden en bepalingen van kracht.

SPIOR doet haar best om de defecten aan haar website zo snel mogelijk te verhelpen. Over de werking en de dienstverlening via haar website geeft SPIOR geen garanties. SPIOR heeft te allen tijde het recht om haar diensten te wijzigen. SPIOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van enigerlei aard, zoals beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

SPIOR respecteert de auteursrechten op teksten, foto’s, overig grafisch materiaal, namen, merken, logo’s en databanken. Alle intellectuele eigendomsrechten van materiaal of recht dat in aanmerking komt voor bescherming berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Payment Service Provider Mollie B.V. is het bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van transacties (donaties) via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. De exacte hoogte van deze transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. SPIOR is generlei aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V..

Persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd onze Privacybeleid van toepassing.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie