Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen de hemel niet binnentreden totdat jullie barmhartig zijn”. De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, wij zijn allen barmhartig.” De Profeet zei: “Ik bedoel niet de barmhartigheid jegens jullie naasten, maar de barmhartigheid jegens de gehele schepping.

Profeet Mohammed, vrede zij met hem

Projecten

Vanuit de islamitische identiteit streven wij ernaar een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door verbindingen te leggen tussen diverse, vaak lastig te bereiken groepen en waar nodig ondersteuning te bieden.

Ouderdom komt met vragen

Maatjesproject tussen vrijwilligers en kwetsbare islamitische ouderen die een afstand hebben tot de reguliere zorgverlening.

Vrouwelijk Leiderschap in Moskeeën

Trainingen over de rol van en de mogelijkheden voor vrouwen binnen de moskee, een samenwerking met het Fahm Instituut.

Weekendscholen

Informeel islamitisch onderwijs professionaliseren en een brug slaan tussen de pluriforme samenleving en deze vorm van religieus onderwijs.

Discriminatie

Verdieping bieden aan het debat over discriminatie door binnen de Rotterdamse moslimgemeenschap gesprekken te organiseren en naar aanleiding hiervan concrete verbeterpunten te realiseren.

Gezonde geest in gezond lichaam

Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven ter bevordering van de gezondheid van de kinderen en de vaardigheden en het zelfvertrouwen van de ouders.

Corona-activiteiten

SPIOR en haar achterban hebben zich ten tijde van corona op verzoek van de lokale overheid ingezet voor diverse projecten.

Lobby

Belangenbehartiging voor moslims binnen de (lokale) politiek.

Opvoeden in vertrouwen

Sessies over een liefdevol en geweldloos opvoedklimaat met oog voor verbinding tussen ouders en hun kinderen.

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging aan huis voor 50-plussers of mensen met een ongeneeslijke ziekte.

Meer info & aanmelden

Warme start voor nieuwkomers

Maatjesproject voor nieuwkomers voor hulp bij inburgering en zelfstandigheid.

Taalplan

Werving, matching, training en ondersteuning van vrijwilligers voor het geven van taallessen aan mensen in een voor hun vertrouwde omgeving. Samenwerking met verschillende christelijke organisaties waarbij SPIOR zich richt op de toenemende vraag om mensen met een islamitische achtergrond aan elkaar te koppelen.

Jongeren en verkiezingen 2022

Jongeren gericht informeren over het belang van verkiezingen en stemmen.

Dementie en oudere migranten

Wij bieden ondersteuning bij het herkennen van dementie bij ouderen met een migratieachtergrond en wij begeleiden hun naasten in het zorgtraject en de desbetreffende mogelijkheden.

/ Maatschappelijke Ondersteuning

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie