Raad van toezicht

Bestuurssamenstelling

SPIOR kent de volgende organen:

 • Raad van Toezicht
 • Bestuurder
 • Raad van Aangeslotenen

De bestuurder(s) bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Aangeslotenen is een adviesorgaan voor beide organen.

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT)

 • Voorzitter RvT: Dhr M.H. (Mohammed Hasham) Hussain
 • Lid RvT: Dhr M.E. (Muhammed Emin) Akbulut
 • Lid RvT: Dhr. H. (Houssain) Oumansour
 • Lid RvT: Dhr. E.M (Ehab Mohamed) Osman

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de Algemene zaken in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Bestuurder

 • Directeur-bestuurder: Nourdin El Ouali
 • Adjunct-directeur: Melek Erdogan

De bestuurders zijn belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat deze verantwoordelijkheid is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid

 • Het beloningsbeleid voor alle medewerkers wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de CAO Sociaal Werk.
 • Leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.

Doelstelling 

SPIOR vertegenwoordigt en ondersteunt islamitische organisaties en zet zich vanuit islamitische waarden in voor de Nederlandse samenleving.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie