SPIOR dient klacht in bij Commissariaat voor de Media (CvdM) over islamhaat op de NPO

 

SPIOR dient klacht in bij CvdM over islamhaat op de NPO

Afgelopen week is er enige ophef geweest over een uitzending van het programma ‘Ongehoord nieuws’ op de NPO, waarbij de ophef draaide om de zogeheten “omvolkingstheorie”.

Deze theorie wordt veelal geloofd en gedeeld in extreemrechtse kringen en houdt in dat de oorspronkelijke bewoners van Europa systematisch worden vervangen door immigranten van buiten Europa.

Nu was de ophef ten aanzien van dit punt zeker begrijpelijk, maar helaas bleef de basis van deze theorie -virulente islamhaat- politiek vrijwel onbesproken.

Vlaams Belang voorman Filip de Winter stelt op de NPO dat de islam een kankergezwel is dat zich uitbreidt, dat praktiserende moslims het Paard van Troje van de islam in Europa vormen en dat de islam een invasieve macht is die een vijandelijk overname voorbereidt. Verder zei hij dat de islam niet getolereerd dient te worden, maar dat er juist contrair gehandeld dient te worden. Deze theorie en impliciete oproep schetst hij tot slot in een context van militaire veldslagen.

Het is uiteraard bekend dat de NPO onder meer tot taak heeft de pluriformiteit van de samenleving te weerspiegelen, zeker qua opinies. Ook SPIOR is van mening dat op de NPO politieke standpunten, hoe onzinnig soms ook, moeten worden bediscussieerd. In de betreffende uitzending (10 mei 2022) was echter geen sprake van een uitwisseling van standpunten of een kritische bevraging.

De interviewers knikten instemmend op het militante pleidooi van de heer De Winter, stelden geen enkele kritische vraag en zo legitimeerde de NPO het ongerijmde en gevaarlijke narratief.

De afdeling Monitor Politieke Ontwikkelingen van SPIOR heeft daarom een klacht ingediend bij zowel het Commissariaat voor de Media (als wettelijk toezichthouder) als de NPO Ombudsman (die de journalistieke normen toetst).

“Er was immers sprake van het verspreiden van desinformatie, er was geen sprake van hoor en wederhoor, feit en mening (in dit geval fictie) werden niet onderscheiden en er werd een impliciete oproep gedaan tot verzet tegen de islam. Hiermee lijkt de NPO te handelen in strijd met de Mediawet. Deze schrijft in artikel 2.1, lid 2 onder e, immers voor dat het media-aanbod van publieke omroepen moet voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen”, aldus SPIOR.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie