Discriminatie-tool Belastingdienst blijkt veel vaker ingezet

Het zogeheten ‘risico-classificatiemodel’ van de Belastingdienst, een tool om in te schatten of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of misbruik van toeslagen, blijkt zeer breed te zijn ingezet.

Het kabinet maakte gisteren bekend dat ook een speciaal team binnen de afdeling toeslagen, gebruik maakte van het systeem dat onder meer bepaalde nationaliteiten, etniciteiten en zelfs een donatie aan een moskee als risicofactoren zag inzake fraude en misbruik.

Eerder werd de brede inzet nog expliciet ontkend door verantwoordelijk staatssecretaris De Vries. Er is opnieuw melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

https://www.trouw.nl/binnenland/de-belastingdienst-zette-omstreden-risicomodel-breder-in-bij-toeslagen~bb2991bd/

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie