Moskeekoepels vragen Kamercommissie BZ lid Israëlisch parlement te boycotten.

Brief commissie BuZa (gesprek knessetleden)

Geachte commissieleden,

Aanstaande 6 november (van 15:00 uur tot 16:00 uur) staat er op de agenda van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een gesprek gepland met enkele leden van de Knesset, het Israëlisch parlement.

Namens de Knesset nemen 2 sprekers deel aan de vergadering. Het betreffen de heer Moshe Tur Pazis, tevens ondervoorzitter van de Knesset, en de heer Ariel Kallner, parlementariër voor de Likud partij en tevens voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep Israël-Nederland.

Middels deze brief willen wij als samenwerkende regionale moskeekoepels (+200 moskeeën) onze grote zorgen uitspreken over één van de sprekers en u vragen zijn deelname aan het gesprek te annuleren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan roepen we u op het gehele gesprek te boycotten. Reden van onze zorg en vraag hangt samen met de openlijke oproep van parlementslid Ariel Kallner tot genocide. Op het sociale mediaplatform X, voorheen Twitter, schrijft hij onder meer: “Op dit moment één doel: uitschakelen! Een Nakba die de Nakba van ’48 zal overschaduwen. Nakba in Gaza en Nakba voor iedereen die mee durft te doen!”

Voor hen die niet op de hoogte zijn van de betekenis van ‘Nakba’ volgt hierbij een beknopte toelichting. De Nakba (catastrofe) is de benaming die Palestijnen geven aan de intimidatie, verdrijving en moord op Palestijnen in mei 1948. Het oproepen tot zulk extreem geweld, dat dus nog verder gaat dan in 1948, is een gekozen volksvertegenwoordiger onwaardig en zelfs zeer gevaarlijk te noemen.

Ondanks dat we kennis hebben genomen van het feit dat Nederland bij een recente stemming in de VN helaas tegen een staakt-het-vuren-voorstel heeft gestemd, hebben we nog wel de overtuiging dat een meerderheid van het Nederlandse parlement geen podium – en daarmee legitimiteit – wil geven aan iemand die oproept tot extreem geweld. We hopen dan ook dat uw commissie zal afzien van het gesprek met de heer Kallner.

We zijn gaarne bereid een toelichting te geven op zowel onze vraag als de geuite zorgen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

N. El Ouali
(Namens de K7)

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie