Persbericht: Moskeekoepels zeer bezorgd over geweld in Midden-Oosten, maar staan pal achter Palestijnen

Persbericht Moskeekoepels zeer bezorgd over geweld in Midden-Oosten, maar staan pal achter Palestijnen

Moskeekoepels zijn zeer bezorgd over geweld in Midden-Oosten, maar staan pal achter Palestijnen.
De samenwerkende regionale moskeekoepels betreuren het verlies van alle onschuldige levens en de vele gewonden als gevolg van het recent opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Onze gedachten gaan uit naar de families van de onschuldigen die door deze tragedie zijn getroffen.
De structurele oorzaak van het voortdurende conflict in deze regio is de onrechtmatige bezetting van Palestijns grondgebied. De al 75 jaar durende schending van de mensenrechten van het Palestijnse volk is voor ons een bron van diepe zorg. Het is tijd dat de internationale gemeenschap deze schendingen erkent en stappen onderneemt om deze bezetting en het imperialistische geweld dat hiermee gepaard gaat, te beëindigen.
De recente geweldsescalatie werd aangewakkerd door de vele gewelddadige invallen van de politie, van militairen en van kolonisten in de Al Aqsa moskee en de voortdurende verdrijving van Palestijnse gezinnen uit hun huizen. We willen benadrukken dat het van vitaal belang is om alle aspecten van dit conflict – ook vanuit het fundamentele recht van de Palestijnse bevolking op een menswaardig bestaan – te bezien. We zijn dan ook zeer verbaasd over de bijzonder eenzijdige berichtgeving in veel westerse media over dit conflict. Daarin worden vaak de dieperliggende oorzaken en het lijden van het Palestijnse volk ontkend dan wel niet of nauwelijks meegenomen. Hierdoor ontstaat het beeld dat de Palestijnse bevolking zonder enige aanleiding is overgegaan tot verzet tegen hun al decennia durende uitzichtloze situatie. Een situatie die zo extreem is, dat onder meer professor Boyle en het CCR spreken van een
dreigende genocide op het Palestijnse volk.

De samenwerkende regionale moskeekoepels roepen op tot vrede, dialoog en een daadwerkelijke rechtvaardige oplossing voor dit langslepende conflict. We hopen dat de internationale gemeenschap, en daar hoort ook Nederland bij, haar verantwoordelijkheid neemt om de vrede en stabiliteit in deze regio te
bevorderen.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie