Persbericht: Moskeekoepels vragen actie van Kamervoorzitter inzake ongewenste buitenlandse beïnvloeding parlement

Brief moskeekoepels aan Kamervoorzitter inzake lastercampagne Verenigde Arabische Emiraten

Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels – de K7/MPO – waar meer dan 200 moskeeën deel van uitmaken, hebben Kamervoorzitter Vera Bergkamp middels een brief gevraagd actie te ondernemen naar aanleiding van de recente onthullingen door NRC Handelsblad inzake de ongewenste buitenlandse invloed vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op ons parlement en het regeringsbeleid.

Uit het drieluik van de krant komt een onthutsend beeld naar voren over hoe de VAE jarenlang een lastercampagne voerden tegen invloedrijke Europese moslims. Mensen en organisaties werden beschuldigd en beschadigd. Zo werd men onterecht in verband gebracht met de moslimbroederschap en daardoor “verdacht” gemaakt. De VAE nam voor deze lastercampagne een Zwitsers bedrijf in de arm (Alp Services) dat gespecialiseerd is in “dark pr”. Voor deze campagne werden online nepprofielen opgezet, wetenschappers en journalisten betaald en politici ingefluisterd en bewerkt.

Eén van de betaalde wetenschappers en onderdeel van het “VAE-lasternetwerk” was Lorenzo Vidino, een expert op het gebied van de moslimbroederschap maar ironisch en pijnlijk genoeg ook een deskundige tijdens de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (de POCOB). En hier wringt de schoen enorm: een parlementaire commissie die onderzoek deed naar beïnvloeding uit onvrije landen blijkt nu zelf beïnvloed door beleid van een onvrij land. Een schokkende zaak. Te meer daar één van de commissieleden, de heer Stoffers, terecht stelt dat dit kan betekenen dat het verhaal van Vidino “gekleurd is”. Hij zegt verder: “We hebben destijds de experts die we raadpleegden niet gevraagd naar hun financiële relaties. We zaten juist te kijken naar de financiële relaties van de moskeeën.” De informatie van Vidino werd echter geslikt voor zoete koek en het POCOB-rapport vormt inmiddels de basis voor regeringsbeleid. Denk hierbij onder meer aan de plannen van minister Wiersma met betrekking tot het informeel onderwijs.

De moskeeën hebben na de eerste onthullingen gewacht met een reactie in de veronderstelling dat het parlement zelf, proactief zou reageren op dit drama. Nu een proactieve reactie is uitgebleven, zowel algemeen als specifiek naar de islamitische gemeenschap, willen de moskeekoepels dat de Kamervoorzitter actie onderneemt. Zo wil men een rectificatie van het POCOB-rapport op publieke fora, inhoudende dat de bevindingen van de Commissie niet betrouwbaar zijn. De Commissie heeft immers nagelaten de integriteit van de getuigen te verifiëren en in één geval staat het vast dat de getuige werd gefinancierd vanuit een onvrij land om andere getuigen in diskrediet te brengen. Een kwalijke zaak met grote gevolgen.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie