Persbericht: Moskeekoepels bieden ministerie toolkit tegen Koranschennis aan

Persbericht: Moskeekoepels bieden ministerie toolkit tegen Koranschennis aan

De K7, het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels waar meer dan 200 moskeeën deel van uit maken, heeft samen met MPO (Monitor Politieke Ontwikkeling) een “toolkit tegen Koranschennis” gedeeld met het ministerie van J&V, de VNG én het genootschap van burgemeesters.

Deze zogeheten toolkit is feitelijk een handleiding en aansporing voor burgemeesters om actief te handelen bij kennisgeving van betogingen die gepaard gaan met schennis van de Koran. Hierbij heeft het bevoegd gezag niet enkel het recht van de betogingsvrijheid te eerbiedigen maar ook, en dat lijkt tot op heden nauwelijks te gebeuren, die van de godsdienstvrijheid. Volgens de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden uitingen die een aanval inhouden op een voorwerp van religieuze verering, niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting (Otto-Preminger-Institut, r.o. 49). De burgemeester dient deze uitingen dan ook te verbieden ter bescherming van de zogeheten “religieuze vrede”.

Uitingen die aanzetten tot haat en religieuze intolerantie (denk aan het verbranden van de Koran) zijn niet toegestaan. Dit staat manifestaties zelf, het betogen – eventueel met borden en/of spandoeken – verder niet in de weg. Aan dit recht wordt zo dan ook niet getornd.

De moskeeën hopen met dit initiatief een bijdrage te leveren aan meer harmonie en rust in de samenleving en duidelijkheid te creëren wat betreft de kaders van de uitingsvrijheid. Het samenwerkingsverband wordt onder meer op het punt van de “toolkit tegen Koranschennis” juridisch ondersteund en geadviseerd door professor Tom Zwart, hoogleraar cross-cultureel recht aan de Universiteit Utrecht.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie