<>

Gezegend Offerfeest!


Wij wensen u een gezegend Offerfeest: ‘eid moebarak!
Moge Allah, de Barmhartige, onze gebeden en offers aanvaarden en moge dit feest in het teken staan van vertrouwen, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

 

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

 Actueel

Burendag 2014

Afgelopen 27 september was het weer Burendag, een jaarlijks terugkerend feest waarop gezellig samenzijn en iets goeds voor elkaar doen centraal staan. Burendag wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en Douwe Egberts omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Ook bij SPIOR aangesloten organisaties…

010=1

De wereld dreigt terecht te komen in een onstuitbare spiraal van haat, geweld en terreur. Dat raakt ook ons, Rotterdammers. Velen voelen zich onzeker over wat ons te wachten staat, gevoelens van angst nemen toe, en van boosheid. Verschillen in afkomst, religie en politieke overtuiging dreigen tot verdeeldheid te leiden. Maar in Rotterdam staan we…

1001 Inventions

Het is niet onze gewoonte op deze plaats aankondigingen te doen van activiteiten van andere organisaties. Daarop maken we nu een uitzondering voor een bijzondere tentoonstelling die in Rotterdam onlangs is geopend: ‘1001 Inventions’. Deze tentoonstelling gaat over het wetenschappelijke erfgoed van de moslimbeschaving op diverse terreinen, van geneeskunde tot bouwkunde, van scheikunde tot navigatie….

Burendag 27 september 2014

Op 27 september 2014 is het Burendag. Een jaarlijks terugkerend feest waarbij gezellig samenzijn en iets goeds voor elkaar doen centraal staan. Burendag wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en Douwe Egberts omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Ook bij SPIOR aangesloten organisaties…

Symposium ‘Interreligieus leren’ RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) vormt het bestuur van 55 katholieke basisscholen in Rotterdam en omstreken. Vanuit de katholieke identiteit kiest dit bestuur ervoor ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan (religieuze) diversiteit. Zo zijn er leskoffers over diverse religies en worden bezoeken aan diverse gebedshuizen of gastlessen georganiseerd. Op 17 september 2014 werd…

Standpunt SPIOR radicalisering

In de afgelopen maanden worden we overstelpt met beelden en berichten uit met name Syrië en Irak van grove schendingen van de menselijkheid door onverdraagzaamheid en geweld. Nederlandse moslims, waaronder SPIOR en haar achterban in Rotterdam-Rijnmond, nemen hier, net zoals andere medeburgers, geschokt en met afschuw kennis van. In de moskeeën en organisaties in onze…

Gastcollege Hogeschool Rotterdam

Op 3 september 2014 verzorgde SPIOR-directeur Marianne Vorthoren een gastcollege voor circa 150 eerstejaars studenten ‘social work’. De introductieweek voor studenten van het Instituut Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam stond in het teken van diversiteit. In het gastcollege van SPIOR werd stil gestaan bij praktijk voorbeelden uit het dagelijks werk van SPIOR. Samen met…

What is SPIOR?

SPIOR is the acronym for the Platform for Islamic Organisations in Rijnmond (Dutch: Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond) and is the Islamic umbrella organisation in Rotterdam and neighbouring towns, in the Netherlands. Most of the mosques in Rotterdam are members, as well as many socio-cultural organisations, youth and women’s organisations. At present, SPIOR has a…