Honderden moskeeën vrezen beoogd premier

Persbericht: Honderden moskeeën vrezen beoogd premier

Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, de K7, geeft aan te vrezen voor beoogd minister-president Dick Schoof en diens reputatie. De K7 wijst hierbij op de bestaande situatie die terreurlijsten kent waar onschuldige islamitische burgers op staan, op bankrekeningen van moslims en islamitische instellingen die onterecht worden bevroren of opgezegd, op de wettelijk schurende plannen om het informeel onderwijs aan banden te leggen, op het onrechtmatig bejegenen van islamitische scholen én op de infiltratie en spionage in moskeeën. Deze lijst met misstanden moet uiteraard aangepakt en opgelost worden, niet uitgebreid en geïntensiveerd. Daar Schoof medeverantwoordelijk is voor een deel van deze misstanden, is juist die vrees sterk aanwezig bij de moskeekoepels. “De grondrechten van moslims staan al enige tijd onder druk en met de komst van deze premier, die nota bene leiding moet geven aan een coalitie waar de PVV de lakens uitdeelt, is het toch een beetje alsof een stel vechtersbaasjes nu ook van een boksbeugel wordt voorzien”, aldus het samenwerkingsverband. Het was immers Schoof die in zijn vorige functies bij o.a. de AIVD en de NCTV de grenzen van de rechtsstaat opzocht en daar ook meer dan eens over heenging.
Het handelen van de AIVD onder Schoof, inzake het Haga Lyceum, werd door de toezichthouder (CTIVD) bestempeld als “onrechtmatig”, als topambtenaar (SG bij J&V) was hij medeverantwoordelijk voor het etnisch profileren en discrimineren van asielzoekers en in zijn tijd bij de NCTV ging men haar boekje te buiten door te infiltreren en te spioneren in moskeeën. De combinatie van een premier Schoof en een kabinet dat steunt op partijen die geloven dat de islam bestreden moet worden, dat de godsdienst antisemitisme leert en zelfs dat de ziel van moslims antisemitisch is, belooft weinig goeds. “In een volwassen, democratische rechtsstaat zouden burgers niet moeten vrezen voor een aanstaand premier en een nieuw kabinet. Dit is inmiddels helaas wel het geval”, aldus de K7. Het samenwerkingsverband roept daarom de aanstaand premier afsluitend op om deze vrees met alle macht weg te nemen, de grondwet te respecteren en in te zetten op een nieuwe, positieve relatie met de gemeenschap.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie