Peiling MPO: Palestina beweegt moslimkiezer richting DENK

Persbericht Peiling, moslimstem naar DENK

Peiling MPO: Palestina beweegt moslimkiezer richting DENK
Een aanzienlijk deel van de moslims die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen (maart 2021) nog op GroenLinks (44%), NIDA (72%), PvdA (46%) en D66 (43%) stemden, stemt 22 november op DENK. Op basis van dezelfde cijfers wacht DENK een groei van tenminste 150%. Dit kan weleens hoger uitpakken dan de extra zetel waar peilingbureaus DENK vooralsnog op peilen. Dit blijkt uit een analyse van de respons op moslimstemhulp.nl. De moslimstemhulp is een initiatief van MPO (Monitor Politieke Ontwikkelingen) van waaruit verschillende regionale islamitische koepelorganisaties de politieke ontwikkelingen in het land monitoren. De stemhulp biedt inmiddels al bijna 10.000 deelnemers inzicht in de mate waarin hun eigen standpunten matchen met die van politieke partijen.

Respondenten
Daarbij beantwoorden respondenten ook aanvullende vragen over onder andere hun stemkeuze in 2021 (N 3657 per 18-11-2023) en de partij waar zij 22 november ‘waarschijnlijk’ op zullen stemmen (N 3562 per 18-11-2023). Op basis daarvan valt bovenstaande beweging richting DENK waar te nemen.

Palestina
De voornaamste verklaring hiervoor ligt volgens MPO in de politieke ontwikkelingen en verhoudingen ten aanzien van de situatie in Israël en Palestina. Zo’n 80% van de moslims geeft aan de standpunten van politieke partijen ten aanzien van Palestina en Israël (zeer) belangrijk te vinden in hun stemkeuze.

Moslimstem 6 tot 10 zetels
De stem van moslims in Nederland is, afhankelijk van de opkomst, goed voor zo’n 6 tot 10 Tweede Kamerzetels. De stemopkomst onder moslims ligt doorgaans iets lager dan het nationaal gemiddelde. Dit hangt samen met een lager dan gemiddeld vertrouwen van moslims in de overheid en politiek.

 

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie