Honderden moskeeën doen aangifte tegen minister Wiersma

Honderden moskeeën en islamitische organisaties uit heel het land hebben
aangifte gedaan tegen minister Wiersma (OCW) wegens het plegen van
verschillende ambtsdelicten.

De onderwijsminister heeft volgens de moskeeën bewust gehandeld in strijd met
de Grondwet, zich schuldig gemaakt aan discriminatie bij de uitoefening van zijn
ambt, aan groepsbelediging en aan het aanzetten tot haat en discriminatie.
De grondslag voor de klacht (zie bijlage) wordt gevormd door de vrijgegeven
beleidsnota’s van het ministerie van OCW en de schokkende reportages van NRC
en Nieuwsuur.

De ondertekenaars, allen bestuurders van moskeekoepels die tezamen meer dan
200 moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigen, beschouwen het
strafrecht als een laatste middel. Liever had men het anders gezien, maar de
koepels voelen zich gedwongen dit pad te bewandelen daar de ‘normale’ checks
en balances klaarblijkelijk niet hebben gewerkt.

Een minister die anderen verwijt zich niet te houden aan de democratische
rechtsstaat moet zelf het goede voorbeeld geven en geen beleidsplannen
presenteren die juist dat doen, wat hij zegt te willen bestrijden.
Doorgaans is de behandeling van een aangifte zoals deze, in handen van de
regering. Daar de ministerraad zich echter akkoord heeft verklaard met de
plannen van de minister, hebben de ondertekenaars er op aangedrongen de
aangifte aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad toe te vertrouwen.

Persbericht aangifte Wiersma

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie