‘Wijkuitwisselingen’

Categories: Activiteiten 2013

SPIOR organiseert al een aantal jaren bijeenkomsten om Rotterdammers van diverse achtergronden bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over diverse thema’s. In 2012 zijn in dit kader uitwisselingen tot stand gebracht tussen groepen wijkbewoners van diverse achtergronden die elkaar normaal nooit eens (goed) spreken. Dit gebeurde in samenwerking met diverse wijkorganisaties. In 2013 krijgt dit een vervolg en uitbreiding.  Hierbij worden zoveel mogelijk ‘onverwachte’ verbindingen tot stand gebracht, bijvoorbeeld tussen jong en oud, oude en nieuwe Rotterdammers, mensen van diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergronden etcetera. Tijdens de bezoeken wordt gesproken over een maatschappelijk thema naar keuze dat relevant is voor het samenleven in de wijk. De deelnemers leren daarbij elkaars leefstijlen, waarden en normen kennen en er wordt nadrukkelijk gezocht naar de overeenkomsten en gezamenlijke afspraken voor de wijk.

Wilt u meer weten over dit project of bent u geïnteresseerd in een koppeling tussen uw wijkorganisatie en andere organisaties? Neem dan contact op met Mohamed Laziz via m.laziz@spior.nl