Wat is SPIOR?

Categories: Organisatie

logo SPIOR-sinds 1988

Wat is SPIOR:

SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en werd opgericht in 1988. Destijds gebeurde dat op initiatief van 16 moskeeën in Rotterdam met als doel om de gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen, wat zich toen met name richtte op huisvesting van moskeeën. SPIOR vervulde een intermediaire rol tussen moskeeën en gemeente om de situatie te verbeteren. Door de jaren heen heeft de reikwijdte van SPIOR zich verder ontwikkeld, zowel qua achterban als qua werkzaamheden. Inmiddels is SPIOR de koepelorganisatie van 72 aangesloten moskeeën en islamitische organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Onze missie:

SPIOR beoogt de moslimgemeenschap in Nederland te faciliteren en te versterken in zowel maatschappelijke als organisatorische vraagstukken. Daarbij zoeken we de verbinding met de samenleving en vertegenwoordigen wij de belangen van een breed moslimgemeenschap.

Onze visie:

SPIOR is als organisatie gezond en stabiel. Daarnaast zijn wij in staat om de behoeften van de aangesloten organisaties en de samenleving om te zetten in activiteiten.