<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, (2) 2016: ‘Geloof in de seculiere samenleving: reflecties uit Rotterdam’

Categories: Actueel,Overige Publicaties

Op 5 november 2015 heeft het symposium ‘Geloof in de seculiere samenleving: welk geloof, wiens samenleving’ plaatsgehad. Het symposium is gehouden ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. De focus van het symposium lag op de verhouding tussen kerk en staat in Nederland. SPIOR-directeur Marianne Vorthoren was gevraagd als co-referent te reageren op het thema vanuit de Rotterdamse praktijk. Deze bijdrage is opgenomen in het tijdschrift.

Vorthoren legt uit dat religieus geïnspireerde organisaties een grote maatschappelijke bijdrage leveren in Rotterdam. Dit blijkt onder meer uit de rapporten ‘Tel je zegeningen’ en ‘Moskeeën gewaardeerd’, een onderzoek naar respectievelijk het maatschappelijk rendement van Rotterdamse kerken en moskeeën. Helaas blijkt dat in de praktijk wantrouwen heerst ten opzichte van religieuze, en met name islamitische, organisaties. Om de scheiding tussen kerk en staat te waarborgen kiest men er vaak voor om elk contact met deze organisaties te mijden. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat de scheiding tussen kerk en staat de scheiding tussen autoriteiten respecteert, waardoor samenwerking tussen beide partijen niet alleen mogelijk wordt, maar ook wenselijk is. Ook blijkt uit de praktijk dat de lokale overheid (en beleidsmakers) beperkt inzicht hebben in de werkelijkheid van religieuze gemeenschappen. Omdat zij verantwoordelijkheid dragen voor beleidsontwikkeling die ook van invloed is op deze gemeenschappen, is het van groot belang dat de lokale overheid goed is geïnformeerd.

Religieuze gemeenschappen dragen actief bij aan de participatiesamenleving, vaak ook op initiatief vanuit de gemeenschappen zelf. Hierbij wordt een heel groot beroep gedaan op de vrijwillige inzet binnen deze gemeenschappen. Vorthoren noemt twee valkuilen die hieraan raken. Vrijwilligers moeten kunnen terugvallen op een stevige ondersteuningsstructuur, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen, verzekeringen en begeleiding in de praktijk. Ook wordt binnen de participatiemaatschappij vaak verwacht dat hulp en ondersteuning binnen de eigen groep moet worden gezocht. Dit vergroot het risico op terugtrekken binnen de eigen kring. In het licht van de groeiende polarisatie is dit een onwenselijke ontwikkeling. Men zou het leggen van verbindingen met andere gemeenschappen meer moeten ondersteunen en bevorderen. Verder merkt Vorthoren op dat er steeds meer bemoeienis is vanuit de overheid in de uitvoering van activiteiten die worden georganiseerd door maatschappelijke organisaties, en dat hieraan steeds zwaardere voorwaarden worden gesteld. Dit maakt het voor hen moeilijker om aan te haken op actuele beleidsontwikkelingen. De overheid zou moeten inzetten op het zo effectief mogelijk benutten van het sociaal kapitaal binnen deze organisaties. Via deze weg worden namelijk groepen bereikt en onderwerpen geagendeerd die via reguliere voorzieningen niet of nauwelijks in beeld zijn. Door te hoge drempels op te werpen, kan de inzet vanuit deze hoek ontmoedigd worden.

Vorthoren benadrukt tenslotte het belang van vertrouwen tussen overheid en religieuze organisaties, een relatie waarin beide partijen moeten investeren. Vorthoren: ‘Vertrouwen, daar ben ik van overtuigd, is uiteindelijk ons grootste maatschappelijk kapitaal’.