Terugblik ‘Divers in woord en daad’, activiteit 1: rozen uitdelen bij zomerfeest basisschool De Fontein

Categories: Actueel

Binnen het project ‘divers in woord en daad’ gingen jongeren op woensdag 3 juli rozen uitdelen aan diverse buurtbewoners ter verbroedering. De jongeren verzamelden voor basisschool De Fontein in Rotterdam-Noord. Daar vierden betrokkenen van de school een zomerfeest: er waren allerlei activiteiten voor ouders en kinderen en veel buurtbewoners kwamen kijken en deden mee. Aan de rozen die werden uitgedeeld, hingen kaartjes met een gedichtje/citaat omtrent verbroedering, samen leven, diversiteit en dergelijke. Het bleef niet alleen bij uitdelen van de rozen, maar er werden ook korte gesprekken gevoerd met de aanwezigen over de genoemde thema’s. Zo leerde men elkaar beter kennen en zet men daadwerkelijk een stap in de richting van samen wonen en samen leven!

De jongeren en buurtbewoners kijken terug op een mooi feest met diverse mensen en interessante gesprekken. Bekijk onderstaande foto’s voor een impressie van de avond.