Scholingstraject SPIOR moskeedocenten wint gemeenteprijs

Categories: Eerdere activiteiten

Het koranonderricht in moskeeën staat de laatste tijd vaak in de aandacht. In Rotterdam zet SPIOR zich al een aantal jaren in voor de verbetering van het pedagogisch klimaat in moskeeën. Naast onder meer verbetering van lesmateriaal en het versterken van de samenwerking met scholen en andere instellingen in de wijk, is het scholen van de betrokken docenten hiervan een belangrijk onderdeel. In het najaar van 2009 is SPIOR gestart met de werving voor een bijscholingstraject, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, en met steun van de gemeente Rotterdam. Aan de eerste groep nemen 18 docenten in koran‐, godsdienst‐ en taalonderwijs in moskeeën deel. In het scholingstraject worden zij getraind op pedagogische en didactische vaardigheden en worden ze ook tijdens het lesgeven in de moskee persoonlijk begeleid. Dit moet tot een beter pedagogisch klimaat leiden en de binding van jongeren bij de Nederlandse samenleving versterken. Vanuit dat perspectief heeft de gemeente Rotterdam met het project in 2009 de gemeenteprijs voor de aanpak van polarisatie en radicalisering gewonnen. Op 28 oktober 2009 ontving burgemeester Aboutaleb de prijs uit handen van minister Ter Horst.