<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Samen leven in woord en daad

Categories: Activiteiten 2015

Rotterdam is naast een stad met een zeer diverse bevolkingssamenstelling ook een relatief jonge stad. De aanwezigheid van veel jongeren draagt een unieke kans in zich, voor nu en voor de toekomst. Ondanks het feit dat de meeste jongeren diversiteit (in waarden, attitudes, cultuur, overtuiging, etnische achtergrond, seksuele voorkeur, kennis, vaardigheden en levenservaring) als een vanzelfsprekendheid ervaren, bestaan er ook veel vooroordelen tussen groepen jongeren onderling. Daadwerkelijk samenleven gaat dus niet automatisch. Wat zij vaak uit het oog verliezen, is dat er tussen hen en ‘de ander’ gemeenschappelijkheden zijn, hoewel die op het eerste oog niet altijd even duidelijk zijn. Voor het positief ervaren van diversiteit is het juist van groot belang ook te ervaren wat we gemeenschappelijk hebben. In het delen van wat gemeenschappelijk is, spelen taal, waarden en normen een belangrijke rol. Ook het samen meemaken en gedenken van belangrijke gebeurtenissen is hierin van grote waarde. Het is voor jongeren en voor de Nederlandse en Rotterdamse samenleving van groot belang dat Nederlandse tradities en de waarden die ze vertegenwoordigen ook aan deze groep jongeren worden meegegeven. Denk hierbij aan het herdenken van de doden op 4 mei en vieren van de vrijheid op 5 mei, maar ook bijvoorbeeld aan Keti koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, en de dag van de mensenrechten op 10 december.

Voortbouwend op eerdere ervaringen in 2013 en 2014 voert SPIOR in 2015 ‘Samen leven in woord en daad’ uit. Binnen dit project staan jongeren met uiteenlopende achtergronden gezamenlijk stil bij thema’s die voor zowel hen als de stad belangrijk zijn. Een divers samengestelde kerngroep van jongeren bepaalt welke thema’s mee zullen worden genomen in het project en welke activiteiten binnen deze thema’s kunnen worden uitgevoerd. De activiteiten worden onder meer georganiseerd rond gedenkdagen en evenementen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het thema ‘sport’ dat wordt gekoppeld aan de Koningsspelen of aan de Internationale sportdag voor Ontwikkeling en Vrede. Bij de doe-activiteiten worden zoveel mogelijk diverse Rotterdammers betrokken en is er speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen uit de stad. Zo zou bij het bovenstaande thema ‘sport’ de doe-activiteit bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een sport- en spelmiddag voor kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen. Op deze manier leren diverse jongeren elkaar en andere Rotterdammers op een laagdrempelige manier kennen, komen ze bij elkaar om te praten over thema’s die voor hen allen van belang zijn en zetten ze zich in voor kwetsbare doelgroepen waardoor zij een bijdrage leveren aan de stad in haar geheel. Daarnaast leren de jongeren zo over de (Nederlandse en Rotterdamse) geschiedenis en normen die daaruit zijn voortgekomen en om deze niet voor als vanzelfsprekendheid aan te nemen maar hieraan ook zelf een bijdrage te (blijven) leveren.

 

Het project ‘Samen leven in woord en daad’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Siham Harcha via s.harcha@spior.nl of 010-4666989.