<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Rotterdam’s got talent!

Categories: Activiteiten

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie (minimaal havo/vwo of een mbo 2 diploma) behalen, verkleint dat hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving aanzienlijk. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart. Binnen dit programma zijn uit 137 aanvragen 20 initiatieven uit het hele land uitgekozen om over een periode van 3 jaar met deze problematiek aan de slag te gaan. Eén van de uitgekozen initiatieven is het SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’. Naast de bijdrage van het Oranje Fonds, maken het Skanfonds en het VSBfonds de uitvoering van dit project mogelijk. Binnen het project wordt onder andere samengewerkt met het ROC Zadkine, Tempo-Team, het Jongerenloket, Calibris en de bij SPIOR aangesloten organisaties.

Het project ‘Rotterdam’s got talent’ richt zich op een intensieve training en begeleiding van jongeren terug naar school en/of werk. De belangrijkste begeleiding vindt plaats door vrijwillige peercoaches, die samen met de deelnemers een stappenplan maken en daarnaast vooral fungeren als maatje. Daarnaast wordt de directe omgeving van de jongere betrokken en zet SPIOR in op ouderbetrokkenheid. Zowel vaardigheidstrainingen als beroepenoriëntatie zijn onderdelen van het project.

Peercoach worden?
Heb jij hart voor de toekomst van jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Wil jij jezelf ontwikkelen en nieuwe contact opdoen? Doe dan mee als peercoach binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’.

Deelnemen aan het project?
Volg jij een opleiding maar zie je het niet meer zitten? Heb je hulp nodig bij het vinden van een stage of het voorbereiden op je examen? Of heb jij je school nooit afgemaakt en wil je nu opnieuw beginnen? Doe dan mee als deelnemer binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’ en help jezelf aan een diploma waar jij méér mee kunt!

Samenwerken?
SPIOR werkt in de uitvoering van het project samen met diverse partijen binnen onder meer het onderwijs, bedrijfsleven en jongerenwerk. De meeste van deze partijen zetten zich voor deze jongeren in, vanuit hun eigen doelstelling en expertise. Om de jongeren optimaal te kunnen begeleiden, is het van belang dat goed met elkaar af te stemmen en elkaar daar waar nodig aan te vullen. Ziet u vanuit uw organisatie kansen hiertoe? Laat het ons dan weten!

Koninklijk bezoek
Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima een verrassingsbezoek aan SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het fonds steunt, met het programma Kansen Voor Jongeren, initiatieven die jongeren helpen bij het halen van een startkwalificatie. ‘Rotterdam’s got talent!’ is een van deze projecten binnen het programma Kansen voor Jongeren en begeleidt jongeren naar het behalen van een startkwalificatie. Lees meer

Bent u benieuwd naar het verloop van het project? Hier krijgt u middels nieuwsbrieven, updates over trainingen en excursies, videomateriaal en nieuwsberichten een impressie van de voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’. Voor meer informatie: neem contact op met projectleider Fatima Zahra Lachhab via f.z.lachhab@spior.nl.

Afsluiting programma’Kansen voor jongeren’

Op 10 november 2015 heeft de afsluiting plaatsgehad voor het programma ‘Kansen voor jongeren’ van het Oranjefonds. Hier maakte ook het project ‘Rotterdam’s got talent!’ van SPIOR deel van uit. Het project ‘Rotterdam’s got talent!’ is gestart in 2013 en is ontwikkeld om risicojongeren te ondersteunen bij hun opleiding en het behalen van hun startkwalificatie. De kern van de ondersteuning bestond daarbij uit begeleiding door een vrijwillige peercoach. Ook werd de omgeving en met name de ouders betrokken in de benadering.

Op de dag van de afsluiting heeft het Kohnstamm Instituut haar voorlopige bevindingen over de projecten binnen het programma ‘Kansen voor jongeren’ gepresenteerd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat deze een grote impact hebben gehad voor deelnemende jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook hebben alle projecten een waardecheque uitgereikt gekregen van 3000,- euro. Deze geldprijs is bedoeld om een afsluitende bijeenkomst te organiseren met de deelnemers en vrijwilligers van het project. SPIOR is met vrijwilligers en deelnemers van ‘Rotterdam’s got talent!’ gaan skaten en uit eten gegaan om hen te bedanken voor hun inzet.

Nieuwsbrieven project 'Rotterdam's got talent!'


Nieuwsbrief RGT april 2015

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT maart 2015

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT december 2014

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT november 2014

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT oktober 2014

Download nieuwsbrief

Video: Succesvolle rolmodellen aan het woord

Kubra en Maryam, twee jongeren die deel hebben genomen aan het SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’, zijn te zien in filmpjes gemaakt door Pharos over succesvolle rolmodellen. De dames vertellen over hoe zij obstakels die zich voordeden tijdens hun opleiding hebben overwonnen, wat zij hebben bereikt op het gebied van opleiding en werk en waar zij zichzelf in de toekomst zien.

In de zomer van 2014 is Pharos gestart met het sociale media project ‘Toekomstperspectief Migrantenjongeren’. Samen met jongeren uit het VMBO hebben zij 13 korte filmpjes gemaakt over de successen van rolmodellen. Er zijn immers veel jongeren die het heel goed doen! Deze filmpjes laten zien dat jongeren het ver kunnen schoppen en succesvol kunnen zijn, hoe zij hun positie en kansen in de samenleving hebben verbeterd. Met de filmpjes worden andere jonge vmbo’ers gemotiveerd om hun opleiding af te maken en het beste uit zichzelf te halen om hun toekomstperspectieven te vergroten.

Bekijk de filpmjes van Kubra en Maryam. Alle dertien 13 filmpjes zijn te bekijken op de website van Pharos.