Britisch Council, maart 2012: ‘Building a shared future’

Categories: Eerdere activiteiten,Overige Publicaties

De British Council investeert in het bevorderen van cross‐culturele relaties binnen de programma’s ‘Our shared future’ en ‘Our shared Europe’ (‘onze gedeelde toekomst’ en ‘ons gedeelde Europa’). In dit kader werd eind maart in samenwerking met het Prince Alwaleed Bin Talal Centre of Islamic Studies (CIS) aan de Universiteit van Cambridge een conferentie gehouden onder de titel ‘Acknowledging a shared past to build a shared future: rethinking Muslim/non‐Muslim Relations’ (‘Een gedeeld verleden erkennen om een gedeelde toekomst te bouwen: opnieuw denken over verhoudingen tussen moslims en niet‐moslims’). Voor de conferentie werden 70 academici, journalisten, leidende figuren uit de civil society and andere invloedhebbende personen uitgenodigd. Onder hen ook Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR.

Op deze site kunt u een verslag van de conferentie lezen. Deelnemers aan de conferentie schreven essays, die zijn gepubliceerd in e‐books. Op deze site vindt u alle essays, per thema. De bijdrage van Marianne Vorthoren, getiteld ‘Rethinking Muslim/non‐Muslim relations: starting with the Muslim in the mirror’ (‘Opnieuw denken over verhoudingen tussen moslims en niet‐moslims: beginnen bij de moslim in de spiegel’) kunt u vinden onder het thema ‘Religion, politics and the public sphere’ of ga direct naar: https://www.britishcouncil.org/new/PageFiles/16695/ReligionPoliticsPublicSphere.pdf

Building a shared future- publicatie