Pleegzorg onder de aandacht – SPIOR in het nieuws

Categories: Actueel

Het aantal kinderen dat wordt opgenomen in een pleeggezin is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Jeugdzorg probeert kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen zoveel mogelijk onder te brengen in een pleeggezin. Het aantal belangstellende gezinnen is echter kleiner dan het aantal uit huis geplaatste kinderen. Bovendien is er niet altijd een optimale aansluiting tussen de pleeggezinnen en de achtergrond van de pleegkinderen. Dit terwijl bekend is dat een vergelijkbare omgeving het beste is om de overgang voor het pleegkind zo soepel mogelijk te laten verlopen, zowel naar het pleeggezin als weer terug naar het eigen gezin. Op dit moment is er een schrijnend tekort aan pleeggezinnen van islamitische achtergrond.


Oproep: uw betrokkenheid bij pleegzorg

Wilt u meer weten over pleegzorg,
wilt u weten hoe u zich als pleeggezin kunt opgeven
of heeft u ervaringen met pleegzorg die u met ons wilt delen?

Neem dan contact met Mesut Dişli of Mohamed Laziz, consulenten bij SPIOR. Dat kan via m.disli@spior.nl of m.laziz@spior.nl of telefonisch: 010-4666989.

Door de vragen, belangstelling en ervaringen van de moslimgemeenschap in het Rijnmondgebied bijeen te brengen kunnen wij ons vanuit SPIOR nog sterker inzetten richting instellingen voor jeugd- en pleegzorg en richting de overheid om zorg te dragen voor goede opvang van moslimkinderen die dat nodig hebben, in een omgeving die past hun islamitische identiteit.


De afgelopen maanden is in de media veel gesproken over pleegzorg, in het bijzonder over het plaatsen van islamitische kinderen in diverse pleeggezinnen en het tekort aan moslimgezinnen. SPIOR voerde eerder een project uit waarbij een aantal islamitische gezinnen is geworven en blijft zich hiervoor inzetten. Hierbij dringt SPIOR aan op samenwerking met instellingen verantwoordelijk voor pleegzorg. Als enige islamitische koepelorganisatie met expertise en ervaring op het gebied van pleegzorg, was SPIOR in diverse media te horen en te zien. Hieronder vindt u een overzicht met daarin opgenomen de bijdragen die SPIOR heeft geleverd aan dit politieke en maatschappelijke debat.

26 juni 2013: radioprogramma ‘Dichtbij Nederland’
Per 1 juli komt er een nieuwe wet op de pleegzorg, waarbij pleegouders meer invloed krijgen. De wet regelt dat pleegouders een stem krijgen in de beslissingen die Jeugdzorg neemt over de geplaatste pleegkinderen. Mesut Dişli gaf in het radioprogramma ‘Dichtbij Nederland’ een reactie op deze nieuwe wet.

24 april 2013: radioprogramma rijnmond.nl 
Mesut Dişli gaf een reactie op de informatiebijeenkomst georganiseerd voor Turkse organisaties op dinsdag 23 april, waar onder meer Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming uitleg gaven over hun werk.

19 maart 2013: radioprogramma ‘Stand.nl’
Naar aanleiding van de commotie die in Turkije was ontstaan over het onderbrengen van een Turks, islamitisch jongetje bij een lesbisch stel sprak Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR, met Jurgen van den Berg tijdens het radioprogramma ‘Stand.nl’ van Radio 1.

19 maart 2013: artikel in de krant ‘Spits’
Een reactie van Mesut Dişli, pedagoog en consulent bij SPIOR, op de actualiteiten in de krant ‘Spits’.

15 maart 2013: tv-programma ‘EenVandaag’
Een bijdrage van Marianne Vorthoren over de noodzaak voor het werven van islamitische pleeggezinnen.

21 februari 2013: radioprogramma ‘Dichtbij Nederland’
Mesut Dişli was te gast in het radioprogramma ‘Dichtbij Nederland’ van de NTR, waar hij samen met een christelijke pleegmoeder sprak over het Turkse standpunt omtrent het plaatsen van Turkse, islamitische kinderen in diverse gezinnen.

20 februari 2013: artikel in de krant ‘Spits’
Naar aanleiding van de commotie die in Turkije was ontstaan over het onderbrengen van een Turks, islamitisch jongetje bij een lesbisch stel en de overweging van de Turkse overheid om Turkse, islamitische kinderen die uit huis zijn geplaatst desnoods terug te halen naar Turkije om hen daar in gezinnen te plaatsen. Mesut Dişli gaf hierop zijn reactie.