<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Persbericht: Verloop verhoren buitenlandse financiering

Categories: Actueel

Met gemengde gevoelens heeft SPIOR de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) gade geslagen.

Uiteraard onderschrijft SPIOR het vergroten van transparantie en – uitgaande van het idee dat dit een doel is van de commissie – het versterken van onze democratische rechtsstaat.

De wijze waarop het verhoortraject echter vorm heeft gekregen, baart opzien. Dit is onder meer het gevolg van de ogenschijnlijk beperkte basiskennis van de commissie, het bij tijd en wijle ietwat suggestieve karakter van de vragen en de bejegening van enkele getuigen, die meer weg had van de zitting in een rechtbank dan een verhoor in het parlement.

Een vreemde setting daar geen van de getuigen aanwezig was vanwege het overtreden van de wet, maar present was als bron van informatie die de commissie verder kan helpen.

Deze factoren, in combinatie met de afwezigheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en de inherente eigenschappen van het gekozen politieke instrument – het zogeheten ‘parlementair verhoor’ – zullen naar de mening van SPIOR niet gaan leiden tot de gewenste professionalisering en openheid op dit thema. 

Het parlementair verhoor kenmerkt zich immers door de afwezigheid van een uitgebreid dossieronderzoek vooraf, door het feit dat er geen aanbevelingen worden gedaan in het eindverslag en dat er zelfs geen conclusies zullen worden gepresenteerd. 

SPIOR vreest dat hierdoor zowel het maatschappelijk maar zeker ook het parlementair debat (na presentatie van het eindrapport) de tegenstellingen slechts zullen vergroten en de polarisatie en verdeeldheid binnen onze samenleving zullen doen toenemen. 

Tijdens de verhoren zagen we bijvoorbeeld al dat over het initiatief om te komen tot een convenant van moskeeën onderling, er onjuiste en onvolledige informatie werd gepresenteerd. Zo was er geen sprake van onduidelijkheid of onwil. De primaire reden voor SPIOR om niet akkoord te gaan met het convenant, hing samen met het gebrek aan middelen en expertise om het convenant uit te voeren.  

SPIOR en andere organisaties hebben daarom gevraagd om ondersteuning om te professionaliseren maar kregen destijds te horen dat dit niet mogelijk was. Als koepelorganisatie zijn wij de mening toegedaan dat het in niemands belang is om een convenant te sluiten als vooraf reeds bekend is dat het onmogelijk is om de afspraken na te komen. Geen onwil dus, maar beperkte mankracht en expertise.

SPIOR spreekt zich overigens nog steeds uit voor verdere professionalisering, transparantie en versterking van de democratische rechtsstaat. Tegelijk hopen we dat de eenzijdige gerichtheid op de islamitische gemeenschap wordt gestaakt, de vrijheid van godsdienst wordt gerespecteerd en gewaarborgd én uiteraard dat er gezocht blijft worden naar verbinding en eenheid. 

Z. Chiadmi

Voorzitter SPIOR