Overige publicaties

Common Ground News Service, 17 July 2012: ‘Dutch and Muslim are not mutually exclusive’

Deze internationale nieuwsdienst die erop gericht is dialoog te stimuleren, heeft onder meer de relaties tussen moslims en het Westen als focus. Op 17 juli werd een artikel gepubliceerd van SPIOR‐directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op het wijdverbreide (im‐ of expliciete) beeld in Nederland dat moslim en Nederlander zijn niet samengaan. SPIOR opereert juist…

Al Nisa, mei 2012: ‘Een vanzelfsprekende vriendin’

Landelijke moslimvrouwenorganisatie Al Nisa bestaat 30 jaar. SPIOR feliciteert Al Nisa van harte met haar 30‐jarig bestaan en wenst haar nog een lange en vruchtbare voortzetting van haar werkzaamheden en spreekt de hoop uit dat hierbij nog vaak samen zal worden gewerkt op relevante thema’s. In de Ramadaneditie van het maandblad van Al Nisa schreef…

Britisch Council, maart 2012: ‘Building a shared future’

De British Council investeert in het bevorderen van cross‐culturele relaties binnen de programma’s ‘Our shared future’ en ‘Our shared Europe’ (‘onze gedeelde toekomst’ en ‘ons gedeelde Europa’). In dit kader werd eind maart in samenwerking met het Prince Alwaleed Bin Talal Centre of Islamic Studies (CIS) aan de Universiteit van Cambridge een conferentie gehouden onder…

Onderzoek: ‘islam en de legitimiteit van preconceptioneel testen’

Ieder paar heeft een bepaald risico op kinderen met aangeboren genetische afwijkingen, gemiddeld is dat 3 à 4 procent. Wanneer de ouders verwant zijn (bijv. (achter)neef en (achter)nicht), ligt dat risico iets hoger, gemiddeld 2 à 3 procent meer. Maar per afzonderlijk paar kan het risico verschillen. Wereldwijd heeft 1 op de 10 kinderen verwante, ‘consanguine’…