Overige publicaties

Nederlandse Transplantatie Stichting, 7 april 2016: ‘Orgaandonatie mag van de islam’

De NTS publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op haar keuze om zich te registreren als donor. Ook vertelt zij over de onbekendheid van moslims met betrekking tot orgaandonatie en het belang om hen hierover te informeren: ‘Het is belangrijk dat ook moslims goed geïnformeerd worden, over de feiten en over de visie…

Glossy GVO en HVO: Kompas voor het leven

In maart 2016 brachten de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO de eenmalige glossy ‘Kompas voor het leven’ uit. Deze glossy biedt inzicht in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. SPIOR verzorgt islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs en heeft een bijdrage geleverd aan de glossy. In het artikel ‘Kritisch nadenken over je geloof’ komt onder meer IGO-juf Nezahat…

NieuwWij, 8 december 2015: ‘Ja sorry, maar dit is iets tussen mij en God’

NieuwWij publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op de definitie van vrijheid, de rol van vrijheid binnen het islamitische geloof en keuzevrijheid van moslima’s: ‘Keuzevrijheid vind ik heel erg belangrijk. Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken en daar ook naar kunnen leven. De keuzes die mensen maken worden…

Aandacht voor eenzaamheid

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement. De gemeente Rotterdam wil eenzaamheid tegengaan en heeft daarvoor het Actieplan Voor Mekaar ontwikkeld: meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van zorgwekkende eenzaamheid en…

Moedige vrouwen: Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

SPIOR werkt al jaren aan het vergroten van bewustzijn, bespreekbaarheid en gedragsverandering binnen gemeenschappen om gedwongen uithuwelijking tegen te gaan en eigen partnerkeuze te bevorderen, zoals in de eerdere aanpak ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ en momenteel in het project ‘Naar eer en geweten’. Ook is SPIOR op dit gebied al geruime tijd partner van…

Een tour door Rotterdam: op de thee in de moskee!

In Rotterdam wonen veel mensen met een islamitische achtergrond. SPIOR zet zich al 25 jaar in voor de bevordering van participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Benieuwd naar plekken in de stad die voor Rotterdamse moslims belangrijk zijn, ging RTM, het tijdschrift van de gemeente Rotterdam, mee op een stadstour door Rotterdam-Zuid met SPIOR…

SPIOR in boek en expositie ‘Rotterdam, Noorderlingen’

Op woensdag 27 maart werden in de Centrale Bibliotheek Rotterdam het boek en de expositie van ‘Rotterdam, Noorderlingen’ gepresenteerd. In het boek zijn 101 groepsportretten opgenomen van mensen die om uiteenlopende redenen ergens in Rotterdam-Noord bijeen komen. Joop Reijngoud en Linda Malherbe trokken in twee jaar tijd door de Rotterdamse wijken Oude Noorden, Agniesebuurt en…