<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Moslim Omroep, 3 juli 2015, ‘Ramadan Talks: aflevering 3: de plek van religie in het publieke domein’

Categories: Actueel,SPIOR in het nieuws 2015

In de derde aflevering van ‘Ramadan Talks’ kwam de plek van religie in het publieke domein aan de orde. Verschillende gasten gingen in gesprek over de plaats van religie en levensbeschouwing in Nederland. Naast Bert de Ruiter (christelijk theoloog), Badr Youyou (islamitisch geestelijk consulent) en Magdeleen Sturm (algemeen secretaris Humanistisch Verbond) kwam ook SPIOR-directeur Marianne Vorthoren aan het woord. Zij onderstreepte het belang van religie en levensbeschouwing in vorming, ‘om een moreel kompas mee te geven, van jongs af aan.’ SPIOR ziet vanuit haar werk onder moslim jongeren een sterk religieus bewustzijn en grote betrokkenheid, ook om vanuit dat bewustzijn bij te dragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld in een project van SPIOR tegen voortijdig schoolverlaten, waarbij jongeren vrijwillig andere jongeren ondersteunen. ‘We hebben het niet alleen over de eigen gemeenschap. Wij doen dat vanuit onze inspiratie en willen daarop een maatschappelijke bijdrage leveren, maar doen dat niet alleen voor moslims.’ Ze benadrukte dat het in de publieke ruimte van groot belang is ruimte te geven voor ieders gewetensvrijheid: ‘Daarbij wordt soms ten onrechte gedaan alsof de ene opvatting “neutraal” is en een religieuze niet.’ Als voorbeeld noemde ze het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen (GHVO), dat bij een deel van de openbare scholen tegen weerstand aanloopt: ‘Vanuit het idee: “wij zijn openbaar, dus geen religie”. Publieke ruimte betekent juist ruimte geven aan iedereen en het openbaar onderwijs bijvoorbeeld heeft een opdracht tot actieve pluriformiteit, dat is de aard van onze samenleving.’ De tafelgasten werden tot slot gevraagd naar hun visie op de toekomst wat betreft religie in het publieke domein. Vorthoren: ‘Er is een grote behoefte aan zingeving. De mens is wat dat betreft een religieuze soort, of zoekt in ieder geval naar zingeving, naar levensovertuiging. Iedereen vindt daarin een weg, een kader. Dat gaat niet weg. Als het gaat om het publieke domein denk ik dat we in Nederland juist een traditie hebben van een welwillende relatie tussen overheid en religieuze gemeenschappen en dat we dat ook vooral in stand moeten houden.’ Klik hier om de uitzending te bekijken.