Jubileum

Categories: Activiteiten 2013

Voor ons is het een bijzonder jaar, want op 12 september is het 25 jaar geleden dat SPIOR werd opgericht. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zullen gedurende dit jaar diverse activiteiten worden georganiseerd of een extra accent krijgen. Bezoek onze website dan ook regelmatig om de aankondigingen van onze activiteiten dit jaar te volgen.


Jubileumconferentie SPIOR – 20 september 2013

Op vrijdag 20 september organiseerde SPIOR een conferentie onder de titel ‘Samen staan we sterker’. De conferentie werd georganiseerd ter ere van het 25-jarig bestaan van SPIOR.KIO-7531

Middels diverse programma onderdelen werd tijdens de conferentie ingegaan op  zowel de ontwikkelingen rond moslims in Nederland in de afgelopen 25 jaar als op de uitdagingen en kansen voor de toekomst. Burgemeester Aboutaleb, Professor Thijl Sunier en Ibrahim Spalburg leverden een inhoudelijke bijdrage aan de conferentie.  Lees meer


Jubileumpublicatie SPIOR 

Jubileum publicatie SPIORTer ere van het 25-jarig jubileum heeft SPIOR een publicatie uitgebracht. De publicatie, met als titel ‘Samen staan we sterker’ bestaat uit twee delen. In de eerste helft van het boek wordt er een beeld geschetst van 25 jaar SPIOR en daarmee van 25 jaar ontwikkelingen van en rond moslims in Rotterdam en Nederland. Dit wordt gedaan aan de hand van portretten van personen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen rond moslims in Nederland en SPIOR. Onder meer leden van aangesloten organisaties van SPIOR, voormalig wethouders en ambtenaren en partners uit maatschappelijke organisaties komen aan het woord. In de tweede helft van het boek volgt een vooruitblik: 25 jonge moslims van diverse achtergronden wordt gevraagd naar hun toekomstbeeld. Hoe denken zij dat de islam zich de komende 25 jaar in Nederland zal ontwikkelen, waar vinden zij dat de komende jaren religieus en maatschappelijk op moet worden ingezet en welke rol zien zij hierin voor zichzelf?  Lees meer


Lezingencyclus 2013

Dit jaar organiseert SPIOR in samenwerking met aangesloten organisaties binnen het kader van het jubileum een lezingencyclus. Doel van de DSC0365-620x350cyclus is om ontmoetingen te realiseren tussen betrokkenen bij de diverse aangesloten organisaties, samen te leren en te praten en duurzame samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen. In dit artikel treft u een lijst van samenwerkende organisaties en lezingen die reeds zijn geweest. Wilt u in 2013 samen met SPIOR ook een lezing organiseren? Neem dan contact met ons op via info@spior.nl. Lees meer


Spirituele Marathon Rotterdam – 13 april 2013

Op zaterdag 13 april had in Rotterdam de eerste spirituele marathon plaats. Ruim 50 vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen kwamen bijeen omIMG_0185-620x350 gezamenlijk mee te doen aan de 5 kilometerloop (onderdeel van de Rotterdamse marathon activiteiten) door het centrum van de stad. Hierbij ging het niet om wie er zou winnen, maar om het samen afleggen van de weg en het leggen van verbindingen: het uitdragen van de eenheid in verscheidenheid. Om deze boodschap ook naar andere lopers en naar het publiek toe kenbaar te maken kregen alle deelnemers aan de spirituele marathon een t-shirt met daarop gedrukt een speciaal ontwikkeld logo en de leus ‘Loop warm voor meer verbinding’. Lees meer