<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Islamofobie in zicht

Categories: Activiteiten 2017,Activiteiten 2018

In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend dat er sprake is van onderrapportage binnen deze groep. Ook SPIOR, die vertrouwen bij haar achterban geniet, signaleert in die hoedanigheid steeds vaker gevoelens en gevallen van discriminatie. Zij neemt bovendien waar dat veel slachtoffers hier geen melding van maken omdat ze niet weten bij welke organisatie zij daarvoor terecht kunnen of het vertrouwen in deze instellingen ontbreekt.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen besloot SPIOR in samenwerking met RADAR en CIDI een verkennend onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een monitor specifiek over discriminatie ingegeven door islamofobie. Eind 2013 werd dit onderzoek afgerond waarbij verschillende conclusies werden getrokken en aanbevelingen in een onderzoeksrapport werden gedaan. Zo betrof één van de aanbevelingen het blijven investeren in maatschappelijke dialoog en onderwijs om islamofobie preventief tegen te (blijven) gaan. Om aan enkele andere aanbevelingen gevolg te geven heeft SPIOR in 2015 in samenwerking met RADAR een monitor islamofobie in Rotterdam-Rijnmond gerealiseerd.

Concreet omvatte het SPIOR-project ‘Islamofobie in zicht’ drie onderdelen: Allereerst heeft SPIOR zich ingezet voor de bevordering van bewustwording omtrent discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder, onder groepen die hiermee geconfronteerd (kunnen) worden. Dit heeft zij gedaan middels voorlichtingsbijeenkomsten, flyers en door middel van een social media campagne. Daarnaast is er vanuit SPIOR bij verschillende moslimorganisaties onderzoek gedaan naar hún ervaringen omtrent islamofobie. Het derde onderdeel betrof een ‘portaal-functie’ die SPIOR in 2015 op zich heeft genomen. Vanuit haar bekendheid en vertrouwenspositie binnen de betreffende gemeenschappen heeft zij meldingen aangenomen, geregistreerd en waar nodig doorverwezen naar het regionale anti-discriminatie bureau RADAR.

SPIOR heeft naar aanleiding van haar bevindingen een regionaal monitor rapport ‘Islamofobie in zicht’ uitgebracht. Op woensdag 25 mei is het rapport, waarin de bevindingen van de monitor zijn gepresenteerd, aan burgemeester Aboutaleb aangeboden. Het onderzoek geeft aanvullend inzicht in aard en omvang van discriminatie van moslims in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daaruit blijkt dat dit veel voorkomt, maar dat het vaak niet wordt gemeld bij instanties. Uit de door SPIOR verzamelde gegevens blijkt onder meer dat in 72% van de gevallen vrouwen het slachtoffer zijn, in ruim 10% van de gevallen zijn jonge kinderen betrokken en in ruim een kwart van de situaties zijn de daders bekenden van het slachtoffer (bijvoorbeeld collega’s, leraren en buren). Het volledige rapport kunt u hier lezen. Hier vindt u een persbericht van de presentatie.

Het project ‘Islamofobie in zicht’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Open Society Foundation.