Islamofobie in Nederland: verkenning monitor

Categories: Activiteiten 2013

Voor een gezonde samenleving is het van belang dat alle groepen in Nederland zich onderdeel van de samenleving voelen en goed met elkaar samenleven. Hiervoor is het in ieder geval belangrijk dat sociale uitsluiting en discriminatie worden bestreden. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend dat er sprake is van onderrapportage binnen deze groep. SPIOR geniet vertrouwen bij haar achterban en signaleert in die hoedanigheid steeds vaker gevoelens en gevallen van discriminatie. Veel van de slachtoffers maken hier echter geen melding van: ze weten niet  bij welke organisaties ze terecht kunnen of het vertrouwen in die instellingen ontbreekt.

Daarom voerde SPIOR in samenwerking met RADAR en CIDI een verkennend onderzoek uit naar nut en noodzaak van een monitor specifiek over discriminatie ingegeven door islamofobie. Hierbij werd gekeken naar de mate waarin er sprake is van islamofobie in Nederland, hoe dit tot uiting komt en op welke manier een monitor islamofobie vormgegeven zou kunnen worden. RADAR is met ruim 30 jaar ervaring als grootste bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie onder andere werkzaam in Rotterdam. Het CIDI heeft ruime ervaring met het monitoren van antisemitisme in Nederland en stelt hiertoe sinds 1983 jaarlijks een rapportage op. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Open Society Foundation.

Op maandag 16 september 2013 organiseerden SPIOR en CMO een expertmeeting over islamofobie. Samen met wetenschappers, islamitische organisaties, politie en discriminatiebureaus met ervaring en expertise op het gebied van islamofobie en discriminatie werd het gesprek over dit fenomeen aangegaan. Centraal tijdens de bijeenkomst stond het komen tot een gezamenlijke definitie en criteria voor (het rubriceren van) islamofobie. De conclusies uit deze bijeenkomst worden opgenomen in het onderzoek rondom een monitor islamofobie. Klik hier voor meer informatie over de expertmeeting en voor het downloaden van het verslag van de bijeenkomst.

Eind 2013 werd het onderzoeksrapport naar de nut en noodzaak van een monitor rondom islamofobie opgeleverd. Klik hier om het rapport te lezen of te downloaden.

Op woensdag 9 april belegde minister Asscher een rondetafelbijeenkomst met diverse maatschappelijke organisaties over het thema ‘islamofobie en discriminatie van moslims’. SPIOR was een van de deelnemers aan deze rondetafelbijeenkomst en bracht naar aanleiding van de bijeenkomst samen met RADAR een persbericht uit. Klik hier voor meer informatie over het persbericht.

Wilt u meer informatie over het onderzoek dat is uitgevoerd of naar aanleiding van het rapport in gesprek met SPIOR, dan kunt u contact opnemen met Marianne Vorthoren via 010-4666989 of m.vorthoren@spior.nl.