Financiën

Categories: Organisatie

Financiers

De activiteiten van SPIOR worden mogelijk gemaakt door subsidies en bijdragen van overheden en fondsen. In 2016 (en/of in de afgelopen jaren) ontvangt SPIOR bijdragen van: de Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via het Dienstencentrum voor GVO en HVO), het Oranje Fonds, Kerk en Wereld, het Kansfondshet Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Bevordering van Volkskracht, de Haëlla Stichting, Oxfam Novib, Stichting Swart van Essen, Stichting Democratie en Mediathe Open Society Foundations, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het VSBfonds, de Janivo Stichting, KNR (commissie PIN), Stichting het R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, het Sint Laurensfondshet FondsDBLhet FNOde Stichting Elise Mathilde Fonds en het Fonds Lidmatenhuis.

Tevens betalen de bij SPIOR aangesloten organisaties jaarlijks een vrijwillige bijdrage en dragen zij met name door veel vrijwillige inzet bij aan de realisatie van de diverse activiteiten. Van instellingen, bedrijven en particulieren ontvangt SPIOR daarnaast incidenteel giften voor haar werk.

SPIOR heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat giften geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen worden gebracht bij de belasting. Wilt u een materiële bijdrage leveren aan het werk van SPIOR? Dat kan door uw gift over te maken op rekeningnummer NL35ABNA0895189844, t.n.v. SPIOR te Rotterdam. Alle bijdragen zijn welkom.

SPIOR bedankt iedereen die steun biedt om ons werk mogelijk te maken.

Beloningsbeleid

Het bestuur van SPIOR bestaat uit vrijwilligers, die naast hun primaire functie deze positie bekleden. Zij ontvangen voor hun inzet vacatiegeld en een onkostenvergoeding van maximaal € 30,- per bestuursvergadering en maximaal € 20,- voor overige activiteiten.

De medewerkers van SPIOR worden beloond conform de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Financieel jaarverslag

Bekijk hier de balans en hier de exploitatierekening uit het financieel jaarverslag 2018.

Bekijk hier de balans en hier de exploitatierekening uit het financieel jaarverslag 2017.

Bekijk hier de balans en hier de exploitatierekening uit het financieel jaarverslag 2016.

Bekijk hier de balans en hier de exploitatierekening uit het financieel jaarverslag 2015.

Bekijk hier de balans en hier de exploitatierekening uit het financieel jaarverslag 2014.


Logo's Gemeente Rotterdamlogo KansfondsLogo Stichting Democratie en MediaLogo Stichting Swart van Essen

Logo Kerk en WereldLogo Oranje FondsLogo Ministerie OCWLogo Ministerie SZW

Logo the Open Society Foundations

Logo Haella Stichting

logo_sluyterman_van_loo_klein

Logo VSB Fonds

Janivosintlaurensfonds KNR logo maagdenhuis-kleurVK-logo_c50 zwart