Eerdere Activiteiten

Diversiteit verrijkt! – project voor jongeren

Rotterdamse jongeren kennen een grote diversiteit aan waarden, culturen, overtuigingen,etnische achtergronden, talenten, kennis en vaardigheden. Maar hoe goed kennen ze elkaar nu eigenlijk? Binnen het project ‘Diversiteit verrijkt!’ nodigde SPIOR Rotterdamse jongeren uit elkaar en de kracht van hun diversiteit te ontdekken en te delen met de stad. Dat gebeurde door een diversiteitstraining en creatieve…

Ramadanfeest 2012 – ‘Werken aan diversiteit!’

Op donderdag 23 augustus organiseerde SPIOR, in samenwerking met de FNV, een stedelijke viering van het Ramadanfeest, ‘ied‐ul‐fitr’, beter bekend als het Suikerfeest. Onder de titel ‘Werken aan diversiteit!’ gingen aanwezigen tijdens deze avond met elkaar in gesprek over werkgelegenheid, het bundelen van krachten om de werkgelegenheid te bevorderen en het beter benutten van het potentieel van de divers…

Othman moskee en deelgemeente Kralingen‐Crooswijk tekenen

Othman moskee en deelgemeente Kralingen‐Crooswijk tekenen samenwerkingsovereenkomst

In de afgelopen jaren is de Othman moskee in Crooswijk een steeds actievere rol in de wijk gaan spelen, in samenwerking met andere partijen. Dit gebeurde met stimulans en ondersteuning vanuit SPIOR, waarbij de moskee is aangesloten. Op donderdag 28 juni werd dit voor de nabije toekomst verder vastgelegd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de moskee en…

Samen sterk tegen discriminatie – training voor jongeren

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting. SPIOR wil een bijdrage leveren om dit in de samenleving tegen te gaan en wil met name jongeren hierbij actief betrekken. Daarom organiseerde SPIOR op 9 en 14 juni 2012 samen met RADAR een training voor jongeren om meer te leren over het onderwerp. De 10 getrainde jongeren worden…

NL Doet – SPIOR ook!

Op 16 en 17 maart 2012 was het weer tijd voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Binnen de bij SPIOR aangesloten organisaties wordt dagelijks veel vrijwilligerswerk verzet. Op stimulans van SPIOR hebben diverse van deze organisaties zich ook aangemeld voor NL Doet, waaronder de Stichting voor Vernieuwing en…

Opschoondag Kralingen‐Crooswijk

De Bewonersgroep Slachthuisterrein is al jaren actief om hun wijk schoner te maken. Op zaterdag 10 maart 2012, de landelijke opschoondag, organiseerde de bewonersgroep ook in Kralingen‐Crooswijk een schoonmaakactie, waarbij bewoners gedurende twee uur samen gingen zap‐pen: zwerfafval prikken. Naast bewoners deden ook onder meer wethouder Van Huffelen en de imam en bestuurders van de…

Britisch Council, maart 2012: ‘Building a shared future’

De British Council investeert in het bevorderen van cross‐culturele relaties binnen de programma’s ‘Our shared future’ en ‘Our shared Europe’ (‘onze gedeelde toekomst’ en ‘ons gedeelde Europa’). In dit kader werd eind maart in samenwerking met het Prince Alwaleed Bin Talal Centre of Islamic Studies (CIS) aan de Universiteit van Cambridge een conferentie gehouden onder…