<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Klankbordgroep ‘Schadelijke traditionele praktijken’, 7 september 2016

Op 7 september kwam de klankbordgroep van de gemeente Rotterdam bijeen, in het kader van de actielijn ‘Schadelijke traditionele praktijken’ (STP). Tijdens de plenaire sessie is onder meer een presentatie gegeven over religieuze huwelijken (Esther van Eijk), zijn juridische mogelijkheden en beperkingen aan de hand van verschillende casussen besproken (Kaushilya Budhu Lal) en zijn voorlopige resultaten van de…

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, (2) 2016: ‘Geloof in de seculiere samenleving: reflecties uit Rotterdam’

Op 5 november 2015 heeft het symposium ‘Geloof in de seculiere samenleving: welk geloof, wiens samenleving’ plaatsgehad. Het symposium is gehouden ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. De focus van het symposium lag op de verhouding tussen kerk en staat in Nederland. SPIOR-directeur Marianne Vorthoren was gevraagd…

Nieuwsbrief IDEM Rotterdam, 25 mei 2016: ‘Hoogleraar Han Entzinger onderstreept belang onderzoek islamofobie’

Op 25 mei 2016 is het rapport ‘Islamofobie in zicht’ aan burgemeester Aboutaleb aangeboden. Het onderzoek geeft aanvullend inzicht in aard en omvang van discriminatie van moslims in de regio Rotterdam-Rijnmond. IDEM Rotterdam heeft in kader van het rapport gesproken met Han Entzinger, emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de begeleidingscommissie: ‘Vaak wordt…

Nieuwsbrief IDEM Rotterdam, 14 april 2016: ‘Hoe gaat Rotterdam om met radicalisering’

In een artikel over radicaliseringsbeleid werd een vergelijking gemaakt tussen beleid van verschillende steden. Uit het artikel komt onder andere naar voren dat Rotterdam al enige jaren in landelijk opzicht voorop loopt met een expliciet antiradicaliseringsbeleid. Daarbij worden onder meer de geïnstitutionaliseerde banden tussen het lokale bestuur en de moslimgemeenschappen in de vorm van SPIOR genoemd als sterk punt. Klik hier om het…

Nederlandse Transplantatie Stichting, 7 april 2016: ‘Orgaandonatie mag van de islam’

De NTS publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op haar keuze om zich te registreren als donor. Ook vertelt zij over de onbekendheid van moslims met betrekking tot orgaandonatie en het belang om hen hierover te informeren: ‘Het is belangrijk dat ook moslims goed geïnformeerd worden, over de feiten en over de visie…

Glossy GVO en HVO: Kompas voor het leven

In maart 2016 brachten de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO de eenmalige glossy ‘Kompas voor het leven’ uit. Deze glossy biedt inzicht in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. SPIOR verzorgt islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs en heeft een bijdrage geleverd aan de glossy. In het artikel ‘Kritisch nadenken over je geloof’ komt onder meer IGO-juf Nezahat…

NieuwWij, 8 december 2015: ‘Ja sorry, maar dit is iets tussen mij en God’

NieuwWij publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op de definitie van vrijheid, de rol van vrijheid binnen het islamitische geloof en keuzevrijheid van moslima’s: ‘Keuzevrijheid vind ik heel erg belangrijk. Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken en daar ook naar kunnen leven. De keuzes die mensen maken worden…

Aandacht voor eenzaamheid

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement. De gemeente Rotterdam wil eenzaamheid tegengaan en heeft daarvoor het Actieplan Voor Mekaar ontwikkeld: meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van zorgwekkende eenzaamheid en…

Moedige vrouwen: Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

SPIOR werkt al jaren aan het vergroten van bewustzijn, bespreekbaarheid en gedragsverandering binnen gemeenschappen om gedwongen uithuwelijking tegen te gaan en eigen partnerkeuze te bevorderen, zoals in de eerdere aanpak ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ en momenteel in het project ‘Naar eer en geweten’. Ook is SPIOR op dit gebied al geruime tijd partner van…

Een tour door Rotterdam: op de thee in de moskee!

In Rotterdam wonen veel mensen met een islamitische achtergrond. SPIOR zet zich al 25 jaar in voor de bevordering van participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Benieuwd naar plekken in de stad die voor Rotterdamse moslims belangrijk zijn, ging RTM, het tijdschrift van de gemeente Rotterdam, mee op een stadstour door Rotterdam-Zuid met SPIOR…