<>

Gezamenlijke verklaring informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele voorkeur zouden kunnen volgen. Lees meer

 

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Dan is dit jouw kans!

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar en wil jij DWARS gaan? Heb jij altijd al warme aandacht willen schenken aan Rotterdam? Dan is dit jouw kans om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te organiseren voor de kwetsbaren in Rotterdam. Samen in groepsverband krijg je hier de kans voor! Lees meer

 

 

 

 

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: https://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Jubileum

Voor ons is het een bijzonder jaar, want op 12 september is het 25 jaar geleden dat SPIOR werd opgericht. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zullen gedurende dit jaar diverse activiteiten worden georganiseerd of een extra accent krijgen. Bezoek onze website dan ook regelmatig om de aankondigingen van onze activiteiten…

‘Rotterdam’s got talent!’ (2012-2015)

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie (minimaal havo/vwo of een mbo 2 diploma) behalen, verkleint dat aanzienlijk hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart. Binnen het programma zijn uit 137 aanvragen 20 initiatieven over…

‘Wijkuitwisselingen’

SPIOR organiseert al een aantal jaren bijeenkomsten om Rotterdammers van diverse achtergronden bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over diverse thema’s. In 2012 zijn in dit kader uitwisselingen tot stand gebracht tussen groepen wijkbewoners van diverse achtergronden die elkaar normaal nooit eens (goed) spreken. Dit gebeurde in samenwerking met diverse wijkorganisaties….

Wijkdialoog ‘Geen discriminatie in onze wijk’

Binnen dit project organiseren verschillende Rotterdamse organisaties gezamenlijk wijkdialoog-bijeenkomsten rond het thema ‘Geen discriminatie in onze wijk’. Bij deze bijeenkomsten worden zo veel mogelijk vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken en worden Rotterdammers, in al hun diversiteit en uit verschillende wijken, uitgenodigd.  Binnen het centrale thema kunnen specifieke accenten worden gekozen,  zoals discriminatie op grond van…

‘Van isolement naar empowerment: aan de slag!’

In Rotterdam bestaan groepen vrouwen die nauwelijks aan het maatschappelijk verkeer deelnemen en in sociaal isolement verkeren. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de eigen attitudes, het gebrek aan geloof in eigen kunnen en vaardigheden van de vrouwen kunnen hen belemmeren maar ook een beperkende sociale invloed kan een rol spelen. Deze vrouwen bevinden zich onder…

‘Divers in woord en daad’

Rotterdam kent een grote diversiteit. Een hoewel jongeren deze diversiteit elke dag tegen komen, gaan zij vaak toch vooral om met jongeren van vergelijkbare achtergronden en bestaan over en weer vooroordelen tussen groepen. Om te zorgen dat nu en in de toekomst de kracht van de Rotterdamse diversiteit wordt benut, is het essentieel nu te…

Het ‘voorleesproject’

Samen met vrijwilligersorganisaties wil SPIOR in 2013 activiteiten rondom taalvaardigheid organiseren. Veel vrouwen worden in hun maatschappelijke participatie belemmerd door geen of gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Dat is niet alleen voor de vrouwen zelf belemmerend, maar kan ook hun kinderen belemmeren in hun ontwikkeling omdat de moeders geen adequate ondersteuning bij hun taalontwikkeling…

Handreiking: ‘Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan’

In opdracht van TechniekTalent.nu heeft SPIOR een inventarisatie uitgevoerd naar reeds bestaande activiteiten en initiatieven gericht op het betrekken van ouders bij de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Wat werkte wel en wat werkte niet? En welke activiteiten leidden tot succes binnen specifiek allochtone gemeenschappen? Op basis van de analyse en uitkomsten van deze…

Islamofobie in Nederland: verkenning monitor

Voor een gezonde samenleving is het van belang dat alle groepen in Nederland zich onderdeel van de samenleving voelen en goed met elkaar samenleven. Hiervoor is het in ieder geval belangrijk dat sociale uitsluiting en discriminatie worden bestreden. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend…

‘Ontmoetingsestafette’

Binnen de ‘ontmoetingsestafette’ gaan vrijwilligersorganisaties ontmoetingen tussen buurtbewoners organiseren. Dit houdt in dat een betrokkene bij een vrijwilligersorganisatie andere wijkbewoners uitnodigt om op bezoek te komen. Deze wijkbewoners nodigen vervolgens weer andere wijkbewoners uit en zo volgen de ontmoetingen elkaar op. Voor de estafette wordt een tijdsperiode afgesproken. Zo ontstaat er tussen de vrijwilligersorganisaties een…