Bijdrage SPIOR Platform Eer en Vrijheid

Categories: Actueel

Op 11 april had een landelijke ontmoetingsdag plaats van het Platform Eer en Vrijheid. Het Platform komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen, de bijeenkomsten worden gecoördineerd vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de landelijke preventieve aanpak van onder meer gedwongen uithuwelijking. In het platform ontmoeten partijen elkaar die zich bezig houden met vraagstukken omtrent met name eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en gedwongen achterlating en wisselen daar kennis en ervaring uit.

SPIOR is, met haar jarenlange inzet op het tegengaan van vooral gedwongen uithuwelijking, een van de deelnemers van het eerste uur aan het platform. Tijdens de ontmoetingsdag van 11 april leverde Marianne Vorthoren, directeur SPIOR, een bijdrage aan het panelgesprek rond ‘levende verhalen’. Een van de andere panelleden was Jamila Tallayee van de bij SPIOR aangesloten organisatie Stichting Voice of Afghan Women. Samen begeleidden zij tevens de werkgroep over het thema ‘Wat is eer en hoe werken de onderliggende patronen’. Wilt u meer informatie over de inzet van SPIOR op dit thema? Dan kunt u contact opnemen met projectmedewerker Siham Harcha via s.harcha@spior.nl.