Common Ground News Service, 17 July 2012: ‘Dutch and Muslim are not mutually exclusive’

Categories: Overige Publicaties

Deze internationale nieuwsdienst die erop gericht is dialoog te stimuleren, heeft onder meer de relaties tussen moslims en het Westen als focus. Op 17 juli werd een artikel gepubliceerd van SPIOR‐directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op het wijdverbreide (im‐ of expliciete) beeld in Nederland dat moslim en Nederlander zijn niet samengaan. SPIOR opereert juist vanuit de gedachte dat dit prima samen kan gaan.

Lees hier het hele artikel (in het Engels).