Activiteiten 2018

Werkkracht (ROOT2017)

Veel Rotterdammers met een migrantenachtergrond hebben moeite om een baan te vinden. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder bijvoorbeeld een beperkt netwerk, maar ook negatieve beeldvorming van werkgevers over migrantengroepen. Het is belangrijk om hierin verandering te brengen om de participatie van een ieder in de maatschappij te garanderen en te vergroten. Met het project Werkkracht,…

Geen haar op mijn hoofd

Op 14 maart 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een werkgever zichtbare uitingen van het geloof, filosofie of politiek op de werkvloer mag verbieden. In dat geval is ook geen sprake van discriminatie. SPIOR maakt zich grote zorgen over dit besluit, omdat zij voorziet dat met name vrouwen met een hoofddoek hiervan het…

Welkom onthaal

In Rotterdam woont een grote groep statushouders. Deze mensen proberen hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij nadat zij, vaak noodgedwongen, huis en haard hebben verlaten. Zij krijgen bij aankomst in Nederland te maken met verschillende uitdagingen, waaronder het leren van de Nederlandse taal, zich de gewoonten in Nederland eigen maken en hun eigen…

Coach aan de keukentafel

Kwetsbare doelgroepen in Rotterdam maken te weinig gebruik van de hulp en ondersteuning van de gemeente en vinden vaak te weinig aansluiting op het beschikbare aanbod. Men zoekt vaak pas hulp in een later stadium, waardoor het voor mantelzorgers vaak moeilijk is om de juiste hulp te bieden. SPIOR wil hier samen met verschillende partners…

TULIPA

Het aantal dementerende ouderen met een niet-westerse achtergrond neemt toe. Op dit moment blijken gezondheidsinstellingen niet voorbereid op deze nieuwe patiëntengroep. Zo lijkt er onder meer gebrek te zijn aan een interculturele benadering in het vaststellen van een diagnose (diepgaande cognitieve tests zijn vaak afhankelijk van bijvoorbeeld de Nederlandse taal), maar ook in het selecteren van…

Religieuze huwelijken

In Nederland bestaat in het sluiten van een huwelijk een duidelijke scheiding tussen kerk en staat: er is sprake van een burgerlijk huwelijk voor de staat en indien gewenst daarnaast een religieuze viering of sluiting van het huwelijk. De overheid en religieuze gemeenschappen hebben hierin ieder hun eigen autoriteit. Ze delen wel hetzelfde doel: de…

Veiligheid moskeeën

Verschillende gebeurtenissen in zowel binnen-en buitenland roepen zorgen en vragen op in de gemeenschap over de veiligheid van moskeeën en moslims. SPIOR heeft hier grote aandacht voor en stelt absolute prioriteit aan het verbeteren van de veiligheid van moskeeën en hun bezoekers. In maart 2016 is daartoe een werkgroep geformeerd met de politie en de…