Activiteiten 2014

Samen sterker tegen discriminatie

Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Men is vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden of denkt dat het rapporteren…

Ontmoetingsestafette: geef het stokje door!

Binnen de ‘ontmoetingsestafette’ organiseerden vrijwilligersorganisaties in 2013 ontmoetingen tussen buurtbewoners. Een betrokkene bij een vrijwilligersorganisatie nodigde andere wijkbewoners uit om op bezoek te komen. Deze wijkbewoners nodigen vervolgens weer andere wijkbewoners uit en zo volgden de ontmoetingen elkaar op. Voor de estafette werd een tijdsperiode afgesproken. Zo ontstond er tussen de vrijwilligersorganisaties een ludieke competitie:…

Samen leven, samen gedenken

Rotterdam kent een grote diversiteit. Hoewel jongeren deze diversiteit vrijwel elke dag tegen komen, gaan zij vaak toch vooral om met jongeren van vergelijkbare achtergronden en bestaan over en weer vooroordelen tussen groepen. De diversiteit die Rotterdam rijk is komt nog niet altijd als een verrijking naar voren, maar wordt eerder als negatief ervaren. Dit…

R.E.S.P.E.C.T. 2.0

SPIOR zet zich sinds jaar en dag in voor respect: respect voor alle medeburgers, ook voor degenen met andere leefstijlen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar moet wel respect tonen om goed te kunnen samenleven. In 2012 werden in dit kader 45 sleutelfiguren getraind om de onaanvaardbaarheid van discriminatie en intolerantie…

Communiceren kun je leren

In de gemeenschappen waar SPIOR veel mee werkt, zijn veel meisjes en vrouwen vaak nog beperkt zelfredzaam om hun leven (economisch, sociaal en politiek) autonoom gestalte te geven. Ze worden groot gebracht met de attitude om dienstbaar te zijn aan de verwachtingen van hun omgeving of keuzes, bijvoorbeeld wat betreft opleiding, rol in werk en/of…

Be a man!

Een van de hardnekkigste thema’s waar traditionele rolopvattingen domineren en binnen bepaalde groepen Rotterdammers binnen de taboesfeer verkeren, zijn opvattingen over seksualiteit. SPIOR heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het bespreekbaar maken van juist dit soort zeer gevoelige thema’s binnen de betreffende groepen. In 2012 en 2013 was SPIOR partner van Movisie in…

Iedere stem telt

SPIOR, Dona Daria en PBR zijn in januari 2014 gestart met de uitvoering van het project ‘Iedere stem telt’. In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad wordt binnen dit project ingezet op het bevorderen van de politieke betrokkenheid van Rotterdammers. Wanneer het gaat om actieve deelname aan de samenleving, speelt ook politieke participatie een…