Activiteiten 2013

Jubileum

Voor ons is het een bijzonder jaar, want op 12 september is het 25 jaar geleden dat SPIOR werd opgericht. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zullen gedurende dit jaar diverse activiteiten worden georganiseerd of een extra accent krijgen. Bezoek onze website dan ook regelmatig om de aankondigingen van onze activiteiten…

‘Rotterdam’s got talent!’ (2012-2015)

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie (minimaal havo/vwo of een mbo 2 diploma) behalen, verkleint dat aanzienlijk hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart. Binnen het programma zijn uit 137 aanvragen 20 initiatieven over…

‘Wijkuitwisselingen’

SPIOR organiseert al een aantal jaren bijeenkomsten om Rotterdammers van diverse achtergronden bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over diverse thema’s. In 2012 zijn in dit kader uitwisselingen tot stand gebracht tussen groepen wijkbewoners van diverse achtergronden die elkaar normaal nooit eens (goed) spreken. Dit gebeurde in samenwerking met diverse wijkorganisaties….

Wijkdialoog ‘Geen discriminatie in onze wijk’

Binnen dit project organiseren verschillende Rotterdamse organisaties gezamenlijk wijkdialoog-bijeenkomsten rond het thema ‘Geen discriminatie in onze wijk’. Bij deze bijeenkomsten worden zo veel mogelijk vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken en worden Rotterdammers, in al hun diversiteit en uit verschillende wijken, uitgenodigd.  Binnen het centrale thema kunnen specifieke accenten worden gekozen,  zoals discriminatie op grond van…

‘Van isolement naar empowerment: aan de slag!’

In Rotterdam bestaan groepen vrouwen die nauwelijks aan het maatschappelijk verkeer deelnemen en in sociaal isolement verkeren. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de eigen attitudes, het gebrek aan geloof in eigen kunnen en vaardigheden van de vrouwen kunnen hen belemmeren maar ook een beperkende sociale invloed kan een rol spelen. Deze vrouwen bevinden zich onder…

‘Divers in woord en daad’

Rotterdam kent een grote diversiteit. Een hoewel jongeren deze diversiteit elke dag tegen komen, gaan zij vaak toch vooral om met jongeren van vergelijkbare achtergronden en bestaan over en weer vooroordelen tussen groepen. Om te zorgen dat nu en in de toekomst de kracht van de Rotterdamse diversiteit wordt benut, is het essentieel nu te…

Het ‘voorleesproject’

Samen met vrijwilligersorganisaties wil SPIOR in 2013 activiteiten rondom taalvaardigheid organiseren. Veel vrouwen worden in hun maatschappelijke participatie belemmerd door geen of gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Dat is niet alleen voor de vrouwen zelf belemmerend, maar kan ook hun kinderen belemmeren in hun ontwikkeling omdat de moeders geen adequate ondersteuning bij hun taalontwikkeling…