Wat is SPIOR?

Categories: Organisatie

logo SPIOR-sinds 1988

SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en werd opgericht in 1988. Destijds gebeurde dat op initiatief van 16 moskeeën in Rotterdam met als doel om de gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen, wat zich toen met name richtte op huisvesting van moskeeën. SPIOR vervulde een intermediaire rol tussen moskeeën en gemeente om de situatie te verbeteren. Door de jaren heen heeft de reikwijdte van SPIOR zich verder ontwikkeld, zowel qua achterban als qua werkzaamheden. Inmiddels is SPIOR de koepelorganisatie van 72 aangesloten moskeeën en islamitische organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast heeft SPIOR een scala aan activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op de terreinen van onder meer onderwijs, werk, inburgering, maatschappelijke dialoog, discriminatie en emancipatie. De intermediaire rol tussen achterban enerzijds en overheden, maatschappelijke instellingen en media anderzijds wordt nog steeds vervuld, eveneens op een breed scala aan onderwerpen. SPIOR doet haar werk als maatschappelijke organisatie, geïnspireerd vanuit de islamitische identiteit en vanuit Nederlands burgerschap. Daarmee willen we bijdragen aan de bredere samenleving, waarbij we niemand uitsluiten van onze activiteiten.