<>

Stille tocht georganiseerd op 29 december 2018 voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 29 december organiseerde SPIOR samen met verschillende maatschappelijke organisaties een stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Aanleiding hiervoor waren de recente moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen. De stille tocht is een oproep om geweld tegen vrouwen te stoppen en steun te betuigen aan de nabestaanden. Lees meer

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan uiterlijk maandag 3 december. Lees meer

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Wajaw II

Categories: Activiteiten 2015

In 2015 voert SPIOR het project ‘Wajaw II’ uit. ‘Wajaw’ is een trainingsprogramma voor jongeren die maatschappelijk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. In 2008 ontwikkelde SPIOR in samenwerking met de Hogeschool Inholland dit trainingsprogramma. Doelstellingen van de training zijn om overlastgevend gedrag en maatschappelijke uitval door o.a. vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering tegen te gaan en het leveren van een maatschappelijke bijdrage te bevorderen. Ook beoogt de training te ondersteunen bij interculturele en religieuze identiteitsontwikkeling, het omgaan met discriminatie en agressie, burgerschapsvorming en vrijetijdsbesteding.

Al eerder voerde SPIOR het project ‘Wajaw’ uit. In oktober 2013 werd het project onderscheiden met de Hein Roethofprijs. Deze prestigieuze prijs wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie toegekend aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. De jury koos het project uit de vijf genomineerde projecten vanwege ‘het succesvol voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren, het terugdringen van overlast in Rotterdamse wijken, de bijdrage aan de leefbaarheid en de tastbare resultaten.’

In 2015 komt binnen het project een accent op het thema discriminatie te liggen. SPIOR zal hiervoor uit eerdere ervaringen vanuit projecten rondom discriminatie putten. Zo zal gebruik gemaakt worden van het voorlichtingspakket (informatie en toneelstuk) dat is ontwikkeld binnen het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’. In het verlengde hiervan is het de bedoeling een bezoek aan het voormalig doorvoerkamp Westerbork in het programma op te nemen (in 2015 70 jaar bevrijd). Zo kunnen de jongeren zelf zien en ervaren wat er kan gebeuren als een samenleving vrijheid wordt ontnomen en discriminatie en racisme de norm worden.

Het project ‘Wajaw II’ wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Rotterdam, de Janivo Stichting en de Hein Roethofprijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferhat Akyüz via f.akyuz@spior.nl of 010-4666989.