<>

Uitnodiging bijeenkomsten in Rotterdam na aanslag in Nieuw-Zeeland

Naar aanleiding van de tragische aanslag in Nieuw-
Zeeland organiseert SPIOR een viertal
bijeenkomsten, in het bijzonder voor de achterban van
aangesloten organisaties echter toegankelijk voor alle
Rotterdammers.

U bent van harte welkom. Voor tijd en locatie van de bijeenkomsten zie de flyer. Aanmelden kan via a.dundar@spior.nl

Overdracht directie

Per 15 februari is Marianne Vorthoren teruggetreden als directeur van SPIOR.
Zij heeft dan 17,5 jaar bij SPIOR gewerkt, waarvan ruim 7 als directeur. Daarbij heeft zij aan het roer gestaan van een stevige doorontwikkeling van de organisatie in uitdagende tijden.

Lees meer

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan nu! Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: http://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Versterking wijknetwerken en vrijwilligerswerk

Categories: Activiteiten 2017

In de afgelopen jaren hebben welzijn en zorg grote ontwikkelingen doorgemaakt in Nederland, en zo ook in Rotterdam. In het algemeen kan deze beweging gekenschetst worden door een ontwikkeling van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dat vertaalt zich onder meer in een andere rol van de overheid en meer nadruk op ondersteuning in eigen kring en sociaal ondernemerschap. Er wordt meer verwacht van de eigen kracht van burgers en hun directe omgeving.

In Rotterdam is het welzijn gebiedsgericht georganiseerd, aansluitend op het profiel van en behoeften binnen de verschillende gebieden. Rode draad daarin is in ieder geval de aansluiting op het brede wijknetwerk en een belangrijke rol voor vrijwillige inzet. Een aantal taken is op stedelijk niveau georganiseerd, zoals de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties maken deel uit van het ‘maatschappelijke weefsel’ en het wijknetwerk. Zeker in een diverse stad als Rotterdam spelen zij voor verschillende gemeenschappen een belangrijke rol op verschillende thema’s die direct gerelateerd zijn aan het welbevinden van mensen en gezinnen. Moskeeën en overige moslim organisaties maken daar ook deel van uit. Het is dan ook zaak dat deze organisaties optimaal onderdeel uitmaken van het wijknetwerk en de maatschappelijke infrastructuur ten behoeve van het welzijn van Rotterdammers.

SPIOR wil met dit project de aansluiting van islamitische organisaties en daarmee de aan hen verbonden gemeenschappen op zowel het wijknetwerk en het welzijnswerk in de gebieden als op het stedelijke aanbod van Vrijwilligerswerk Rotterdam verbeteren. Om deze doelstelling te realiseren wordt een profiel opgesteld van islamitisch geïnspireerde vrijwilligersorganisaties, een analyse gemaakt waar behoeften en mogelijkheden liggen om een betere inbedding in het wijknetwerk te realiseren en worden de betrokken vrijwilligersorganisaties begeleid in het leggen van concrete verbindingen met het wijknetwerk, waaronder de welzijnsinstellingen. Op deze manier kan het sociaal kapitaal dat in deze organisaties en gemeenschappen besloten ligt, beter worden aangeboord en daarmee de civil society worden versterkt en de zelfredzaamheid van Rotterdammers worden vergroot.

Het project ‘Versterking wijknetwerken en vrijwilligersnetwerk ‘ wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dogukan Ergin via d.ergin@spior.nl of 010-4666989.