‘Van isolement naar empowerment: aan de slag!’

Categories: Activiteiten 2013

In Rotterdam bestaan groepen vrouwen die nauwelijks aan het maatschappelijk verkeer deelnemen en in sociaal isolement verkeren. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de eigen attitudes, het gebrek aan geloof in eigen kunnen en vaardigheden van de vrouwen kunnen hen belemmeren maar ook een beperkende sociale invloed kan een rol spelen. Deze vrouwen bevinden zich onder andere binnen de groepen Rotterdamse vrouwen waar SPIOR ruime ervaring mee heeft.

‘Van isolement naar empowerment: aan de slag!’ is een geïntegreerde aanpak om laag opgeleide en sociaal geïsoleerde vrouwen concreet naar werk toe te leiden. Binnen het project wordt per deelnemer gekeken welke beroepsrichting het beste past, welke competenties daarvoor nodig zijn en hoe deze kunnen worden aangevuld. Daarbij willen we ook de kracht van hoger opgeleide vrouwen inzetten. Er wordt een ‘ambassadeursgroep’ van hoger opgeleide werkende vrouwen en ondernemers, die affiniteit hebben met de doelgroep (bijvoorbeeld omdat ze uit eigen ervaring de situatie kennen waarin deze vrouwen verkeren) samengesteld die gekoppeld worden aan de deelnemende vrouwen. Zij stellen hun netwerk open voor de deelnemers en kunnen zo helpen hen de weg te wijzen naar betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stages, waarbij deelnemers hun competenties kunnen aanvullen.

Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich direct aanmelden als deelnemer? Neem dan contact op met Siham Harcha via s.harcha@spior.nl.