<>

Gezamenlijke verklaring n.a.v. aanslagen Nieuw-Zeeland, 15 maart 2019

Met groot verdriet en afschuw hebben wij kennis genomen van de verschrikkelijke aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland op 15 maart 2019.

lees meer

 

Overdracht directie

Per 15 februari is Marianne Vorthoren teruggetreden als directeur van SPIOR.
Zij heeft dan 17,5 jaar bij SPIOR gewerkt, waarvan ruim 7 als directeur. Daarbij heeft zij aan het roer gestaan van een stevige doorontwikkeling van de organisatie in uitdagende tijden.

Lees meer

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan uiterlijk maandag 3 december. Lees meer

Vacature: leerkrachten Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

logo SPIOR-since 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO). SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Het betreft parttime aanstellingen, voor een of enkele uren in de week. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s voor scholen in verschillende steden.

Voor meer informatie en contact zie: http://www.spior.nl/leerkrachten-islamitisch-godsdienstonderwijs

lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Samen sterker tegen discriminatie

Categories: Activiteiten 2015

Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Men is vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden of denkt dat het rapporteren van discriminatie geen zin heeft. Van belang is daarom het vergroten van kennis maar daarnaast ook bewustzijn te creëren over de eigen discriminatoire opvattingen.

In 2013 werd binnen het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ ingezet op het uitrusten van jongeren met meer kennis over de mogelijkheden om tegen discriminatie op te treden, om zo zowel discrimineren als gediscrimineerd worden tegen te gaan. Er werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, gegeven door vrijwilligers (jongeren) die hiertoe een training hebben gevolgd (‘peer educators’). Er werd hiertoe een voorlichtingspakket samengesteld, toegesneden op de doelgroep van het project. Ook werd een kort toneelstuk ontwikkeld rondom het thema discriminatie. In 2014 beschikte SPIOR over een direct inzetbaar voorlichtingspakket inclusief toneelstuk welke waar nodig werden aangepast en geoptimaliseerd en ingezet door en voor een brede(re) doelgroep. Uit signalen blijkt dat bewustwording nog steeds hard nodig is. SPIOR blijft daarom, ook in 2015, door middel van het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ inzetten op vergroting van bewustzijn en weerbaarheid rond discriminatie. Daarbij is het streven zoveel mogelijk jongeren van diverse achtergronden in de bijeenkomsten te bereiken, zodat er zoveel mogelijk uitwisseling van diverse perspectieven kan plaatshebben binnen de groep. Het delen van eigen ervaringen is een effectief middel in bewustwording.

Het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam en Stichting het R.C. Maagdenhuis.

Wil je meer informatie over dit project of wil jij je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met Ferhat Akyüz via f.akyuz@spior.nl of 010-4666989.