<>

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Samen sterker tegen discriminatie

Categories: Activiteiten 2015

Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Men is vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden of denkt dat het rapporteren van discriminatie geen zin heeft. Van belang is daarom het vergroten van kennis maar daarnaast ook bewustzijn te creëren over de eigen discriminatoire opvattingen.

In 2013 werd binnen het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ ingezet op het uitrusten van jongeren met meer kennis over de mogelijkheden om tegen discriminatie op te treden, om zo zowel discrimineren als gediscrimineerd worden tegen te gaan. Er werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, gegeven door vrijwilligers (jongeren) die hiertoe een training hebben gevolgd (‘peer educators’). Er werd hiertoe een voorlichtingspakket samengesteld, toegesneden op de doelgroep van het project. Ook werd een kort toneelstuk ontwikkeld rondom het thema discriminatie. In 2014 beschikte SPIOR over een direct inzetbaar voorlichtingspakket inclusief toneelstuk welke waar nodig werden aangepast en geoptimaliseerd en ingezet door en voor een brede(re) doelgroep. Uit signalen blijkt dat bewustwording nog steeds hard nodig is. SPIOR blijft daarom, ook in 2015, door middel van het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ inzetten op vergroting van bewustzijn en weerbaarheid rond discriminatie. Daarbij is het streven zoveel mogelijk jongeren van diverse achtergronden in de bijeenkomsten te bereiken, zodat er zoveel mogelijk uitwisseling van diverse perspectieven kan plaatshebben binnen de groep. Het delen van eigen ervaringen is een effectief middel in bewustwording.

Het project ‘Samen sterker tegen discriminatie’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam en Stichting het R.C. Maagdenhuis.

Wil je meer informatie over dit project of wil jij je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met Ferhat Akyüz via f.akyuz@spior.nl of 010-4666989.