<>

Verkiezingsbijeenkomst 16 maart

Op vrijdag 16 maart organiseert SPIOR in samenwerking met vereniging Ettaouhid een debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het debat worden politici van verschillende partijen gevraagd hun standpunten ten aanzien van thema’s die raken aan de moslimgemeenschap met het publiek te delen. Omdat we benieuwd zijn naar welke thema’s jullie relevant vinden om te bespreken, hebben we een enquete opgesteld. Lees meer

Schrijf je nu in voor de Spirituele Marathon Rotterdam 2018

Na het succes van de vorige edities zijn de voorbereidingen voor de zesde Spirituele Marathon Rotterdam al weer in volle gang. De marathon gaat gelopen worden op zaterdag 7 april. De Spirituele Marathon Rotterdam wil verbinden en laten zien dat samen met anderen de weg van wederzijds respect afleggen de basis is voor onze samenleving. In onze samenleving delen we de vrijheid, zoals de vrijheid om te leven naar je eigen geloof of overtuiging. Dat deze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, blijkt helaas uit gebeurtenissen elders in de wereld. In Rotterdam zijn we verbonden in onze verscheidenheid en staan we voor de vrijheid voor onszelf en voor de ander. Lees meer

 

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Geen woorden, maar…?

Soms past alleen maar stilte. Woorden schieten tekort, omdat de juiste woorden niet te vinden zijn, omdat de schok of het leed te groot is om in woorden uit te drukken. Of omdat er al zo vaak zoveel woorden aan gewijd zijn, en wat kun je daar dan nog aan toevoegen? Dat geldt zeker voor brute aanslagen op de mens en op de menselijkheid zoals wij daar in de laatste jaren, maanden en weken mee worden geconfronteerd. De lijst is te lang, te triest, te gruwelijk. Wat moeten we zeggen? Wat kunnen we zeggen? Wat kunnen of moeten we als moslims zeggen, wanneer terreurdaden worden gepleegd in naam van de islam? Ook bij SPIOR overvalt ons soms de moedeloosheid, ontbreken ons de woorden. Wat kun je zeggen, wat kun je doen tegenover zoveel leed, zo’n minachting voor de waarde van het leven? Lees meer 

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Rotterdam’s got talent!

Categories: Activiteiten

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie (minimaal havo/vwo of een mbo 2 diploma) behalen, verkleint dat hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving aanzienlijk. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart. Binnen dit programma zijn uit 137 aanvragen 20 initiatieven uit het hele land uitgekozen om over een periode van 3 jaar met deze problematiek aan de slag te gaan. Eén van de uitgekozen initiatieven is het SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’. Naast de bijdrage van het Oranje Fonds, maken het Skanfonds en het VSBfonds de uitvoering van dit project mogelijk. Binnen het project wordt onder andere samengewerkt met het ROC Zadkine, Tempo-Team, het Jongerenloket, Calibris en de bij SPIOR aangesloten organisaties.

Het project ‘Rotterdam’s got talent’ richt zich op een intensieve training en begeleiding van jongeren terug naar school en/of werk. De belangrijkste begeleiding vindt plaats door vrijwillige peercoaches, die samen met de deelnemers een stappenplan maken en daarnaast vooral fungeren als maatje. Daarnaast wordt de directe omgeving van de jongere betrokken en zet SPIOR in op ouderbetrokkenheid. Zowel vaardigheidstrainingen als beroepenoriëntatie zijn onderdelen van het project.

Peercoach worden?
Heb jij hart voor de toekomst van jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Wil jij jezelf ontwikkelen en nieuwe contact opdoen? Doe dan mee als peercoach binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’.

Deelnemen aan het project?
Volg jij een opleiding maar zie je het niet meer zitten? Heb je hulp nodig bij het vinden van een stage of het voorbereiden op je examen? Of heb jij je school nooit afgemaakt en wil je nu opnieuw beginnen? Doe dan mee als deelnemer binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’ en help jezelf aan een diploma waar jij méér mee kunt!

Samenwerken?
SPIOR werkt in de uitvoering van het project samen met diverse partijen binnen onder meer het onderwijs, bedrijfsleven en jongerenwerk. De meeste van deze partijen zetten zich voor deze jongeren in, vanuit hun eigen doelstelling en expertise. Om de jongeren optimaal te kunnen begeleiden, is het van belang dat goed met elkaar af te stemmen en elkaar daar waar nodig aan te vullen. Ziet u vanuit uw organisatie kansen hiertoe? Laat het ons dan weten!

Koninklijk bezoek
Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima een verrassingsbezoek aan SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het fonds steunt, met het programma Kansen Voor Jongeren, initiatieven die jongeren helpen bij het halen van een startkwalificatie. ‘Rotterdam’s got talent!’ is een van deze projecten binnen het programma Kansen voor Jongeren en begeleidt jongeren naar het behalen van een startkwalificatie. Lees meer

Bent u benieuwd naar het verloop van het project? Hier krijgt u middels nieuwsbrieven, updates over trainingen en excursies, videomateriaal en nieuwsberichten een impressie van de voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’. Voor meer informatie: neem contact op met projectleider Fatima Zahra Lachhab via f.z.lachhab@spior.nl.

Afsluiting programma’Kansen voor jongeren’

Op 10 november 2015 heeft de afsluiting plaatsgehad voor het programma ‘Kansen voor jongeren’ van het Oranjefonds. Hier maakte ook het project ‘Rotterdam’s got talent!’ van SPIOR deel van uit. Het project ‘Rotterdam’s got talent!’ is gestart in 2013 en is ontwikkeld om risicojongeren te ondersteunen bij hun opleiding en het behalen van hun startkwalificatie. De kern van de ondersteuning bestond daarbij uit begeleiding door een vrijwillige peercoach. Ook werd de omgeving en met name de ouders betrokken in de benadering.

Op de dag van de afsluiting heeft het Kohnstamm Instituut haar voorlopige bevindingen over de projecten binnen het programma ‘Kansen voor jongeren’ gepresenteerd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat deze een grote impact hebben gehad voor deelnemende jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook hebben alle projecten een waardecheque uitgereikt gekregen van 3000,- euro. Deze geldprijs is bedoeld om een afsluitende bijeenkomst te organiseren met de deelnemers en vrijwilligers van het project. SPIOR is met vrijwilligers en deelnemers van ‘Rotterdam’s got talent!’ gaan skaten en uit eten gegaan om hen te bedanken voor hun inzet.

Nieuwsbrieven project 'Rotterdam's got talent!'


Nieuwsbrief RGT april 2015

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT maart 2015

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT december 2014

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT november 2014

Download nieuwsbrief


Nieuwsbrief RGT oktober 2014

Download nieuwsbrief

Video: Succesvolle rolmodellen aan het woord

Kubra en Maryam, twee jongeren die deel hebben genomen aan het SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’, zijn te zien in filmpjes gemaakt door Pharos over succesvolle rolmodellen. De dames vertellen over hoe zij obstakels die zich voordeden tijdens hun opleiding hebben overwonnen, wat zij hebben bereikt op het gebied van opleiding en werk en waar zij zichzelf in de toekomst zien.

In de zomer van 2014 is Pharos gestart met het sociale media project ‘Toekomstperspectief Migrantenjongeren’. Samen met jongeren uit het VMBO hebben zij 13 korte filmpjes gemaakt over de successen van rolmodellen. Er zijn immers veel jongeren die het heel goed doen! Deze filmpjes laten zien dat jongeren het ver kunnen schoppen en succesvol kunnen zijn, hoe zij hun positie en kansen in de samenleving hebben verbeterd. Met de filmpjes worden andere jonge vmbo’ers gemotiveerd om hun opleiding af te maken en het beste uit zichzelf te halen om hun toekomstperspectieven te vergroten.

Bekijk de filpmjes van Kubra en Maryam. Alle dertien 13 filmpjes zijn te bekijken op de website van Pharos.