‘Rotterdam’s got talent!’ (2012-2015)

Categories: Activiteiten 2013,Activiteiten 2014

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie (minimaal havo/vwo of een mbo 2 diploma) behalen, verkleint dat aanzienlijk hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart. Binnen het programma zijn uit 137 aanvragen 20 initiatieven over het hele land uitgekozen om over een periode van 3 jaar aan de slag te gaan. Een van deze initiatieven is het project van SPIOR, ‘Rotterdam’s got talent!’. Naast de bijdrage van het Oranje Fonds wordt dit project van SPIOR mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds DBL, het Skanfonds, de J.E. Jurriaanse stichting en het VSBfonds. Binnen het project wordt o.a. samengewerkt met ROC Zadkine, Tempo-Team, het Jongerenloket, Humanitas Nieuwe Perspectieven, Deltalinqs/KMR, Calibris en de bij SPIOR aangesloten organisaties.

Het project behelst een intensieve training en begeleiding van jongeren terug naar school en/of werk. Hierbij wordt de omgeving, met name ouders, betrokken in de benadering. Ook zijn vaardigheidstrainingen en beroepenoriëntatie opgenomen in het project. De belangrijkste begeleiding heeft plaats door vrijwillige peercoaches, die samen met de deelnemers een stappenplan maken en daarnaast vooral fungeren als maatje.

Peercoach worden?
Heb jij hart voor de toekomst van jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Wil jij jezelf ontwikkelen en nieuwe contact opdoen? Doe dan mee als peercoach binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’.

Deelnemen aan het project?
Volg jij een opleiding maar zie je het niet meer zitten? Heb je hulp nodig bij het vinden van een stage of het voorbereiden op je examen? Of heb jij je school nooit afgemaakt en wil je nu opnieuw beginnen? Doe dan mee als deelnemer binnen het project ‘Rotterdam’s got talent!’ en help jezelf aan een diploma waar jij méér mee kunt!

Samenwerken?
SPIOR werkt in de uitvoering van het project samen met diverse partijen binnen onder meer het onderwijs, bedrijfsleven en jongerenwerk. Veel partijen zetten zich in voor deze groep jongeren, ieder vanuit eigen doelstelling en expertise. Om de jongeren optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat goed met elkaar af te stemmen en elkaar aan te vullen. Ziet u vanuit uw organisatie kansen hiertoe? Laat het ons dan weten!

Voor meer informatie: neem contact op met projectleider Fatima Zahra Lachhab via f.z.lachhab@spior.nl.


‘Rotterdam’s got talent!’ – voortgang projectjaar 1

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt binnen het project. Medewerkers van SPIOR bezochten ROC Zadkine, diverse aangesloten organisaties, buurthuizen en vrijwilligersorganisaties en gaven aldaar voorlichting over het project. Met aanwezige jongeren werd ter plekke een gesprek gevoerd over hun opleiding en ambities. Wanneer blijkt dat iemand moeite heeft met het starten of afronden van een opleiding, aanloopt tegen knelpunten m.b.t. stage en examens en dergelijke, wordt hij/zij direct uitgenodigd deel te nemen aan het project. Ook ambitieuze, succesvolle jongeren die graag een ander willen helpen aan een diploma konden tijdens deze sessies terecht om zich aan te melden als peercoach.

Ook de peercoaches en deelnemers zelf timmeren hard aan de weg: samen werken zij aan vooraf opgestelde doelen zoals het vinden van geschikte opleiding, het goed afronden van een stage en bijbehorende stageopdrachten of het werken aan een planning om studievaardigheden te verbeteren. Dit doen zij op hun eigen manier en in hun eigen tijd: het ene koppel gaat samen naar de bibliotheek terwijl het andere koppel op locatie SPIOR achter een computer aan het werk gaat. Bekijk onderstaande foto’s voor een impressie van het verloop van het project.

rdamgottalent-620x350IMG_0553-620x350150465_517728831599427_1062997523_n-620x35072816_527333980638912_280947418_n-620x350