Iedere stem telt

Categories: Activiteiten 2014

SPIOR, Dona Daria en PBR zijn in januari 2014 gestart met de uitvoering van het project ‘Iedere stem telt’. In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad wordt binnen dit project ingezet op het bevorderen van de politieke betrokkenheid van Rotterdammers.

Wanneer het gaat om actieve deelname aan de samenleving, speelt ook politieke participatie een rol. In de politiek worden immers besluiten genomen die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Een keer in de vier jaar hebben in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats: in 2014 is dat 19 maart. Door te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en zo de leden van de gemeenteraad te kiezen, hebben Rotterdammers de mogelijkheid om zich uit te spreken over de toekomst van de stad. Veel Rotterdammers gebruiken hun stemrecht echter niet. Ze vinden bijvoorbeeld ‘dat zij toch niet gehoord worden’ en dat hun stem niet telt. Anderen stemmen niet omdat zij niet goed weten op welke partijen zij kunnen stemmen en wat deze partijen voor hen kunnen betekenen.

‘Iedere stem telt’ wordt gefinancierd door de Open Society Foundation. Binnen het project worden voorlichtingen gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en het belang van stemmen. Tevens worden er debatten georganiseerd met kandidaten rondom actuele thema’s die spelen in Rotterdam. Daarnaast is er een speciale facebookpagina voor het project en wordt er een hand-out met de standpunten van de diverse partijen ter beschikking gesteld. Ook is er een filmpje gemaakt om mensen op te roepen om te gaan stemmen.

In de afgelopen periode zijn er naar de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in totaal 87 voorlichtingen en 3 debatten gerealiseerd. Daarna werd ingezet op voorlichting en debat rondom de verkiezingen voor het Europees Parlement, welke werden gehouden op 22 mei 2014. Op 10 mei organiseerden LOKAAL Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam, PBR, SPIOR en Dona Daria daarom een debat met als titel ‘De Europese droom’. Tijdens dit debat spraken de Rotterdamse kandidaten voor het Europees Parlement zich uit over de Europese droom als illusie en als ideaal. Op 14 mei volgde het ‘Europa debat’, georganiseerd door ProDemos, SPIOR, Dona Daria en PBR. Tijdens het debat ging het publiek in gesprek met kandidaat- Europarlementariërs over arbeid, migratie, emancipatie en participatie in Europa en  de invloed van de Europese Unie op ons dagelijks leven.

Op 3 juli werd het project ‘Iedere stem telt’ afgesloten met een expertmeeting waarin de resultaten van het project werden gepresenteerd en naar aanleiding daarvan werd doorgepraat over wat er nodig is om burgers bij verkiezingen en politiek in het algemeen te blijven betrekken. In totaal werden 123 voorlichtings- en debatbijeenkomsten georganiseerd en werden bijna 3000 Rotterdammers hiermee direct bereikt. Tijdens de bijeenkomsten bleken veel mensen niet op de hoogte te zijn van de verkiezingen of niet van plan te zijn om te gaan stemmen. Nadat men informatie had ontvangen, bleek echter gemiddeld zo’n 35% extra van de aanwezigen wel van plan zijn om zijn of haar stem uit te brengen. Op 3 juli werden deze en andere uitkomsten van het project gepresenteerd tijdens de expertmeeting, waaraan onder meer gemeenteraadsleden en leden van de gebiedscommissies deelnamen. Daarna werd van gedachten gewisseld over de vraag wat er nodig is om burgers te blijven betrekken bij politiek. Een van de hoofdconclusies was dat het belangrijk is te blijven investeren in het actief opzoeken van burgers om hen te informeren, en niet alleen net voor de verkiezingen. Daarbij is het daarnaast belangrijk oog te houden voor diverse kanalen waarlangs diverse groepen effectief kunnen worden bereikt, op een laagdrempelige manier.

De bevindingen uit dit project zijn verzameld in de publicatie ‘Iedere stem telt!’. Klik hier om deze te lezen. Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Mohamed Laziz via m.laziz@spior.nl of 010-4666989.